Avfallshämtning

Avfallshämtning

SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. De fastigheter som inte har kommunalt vatten/avlopp utan en enskild avloppsanläggning får dessutom ett abonnemang för tömning av slam. Om man har toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning tillkommer abonnemang för latrinhämtning. Det finns även i vissa fall möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar påsk 2018

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Vaggeryds kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Långfredag 30/3

Måndag 2/4

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

När töms mitt sopkärl?

Gislaved och Gnosjö kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun fr.o.m. 1 februari 2019. För info om dina tömningsdagar, skriv in din adress i vår sophämtningskalender

Vaggeryds kommun
Hämtningsdagar Vaggeryds kommunPDF

Värnamo kommun
Hämtningsdagar Värnamo kommunPDF
Hämtningsdagar BorPDF
Hämtningsdagar BredarydPDF
Hämtningsdagar ForshedaPDF
Hämtningsdagar HordaPDF
Hämtningsdagar RydaholmPDF

Hämtningsdagar Värnamo tätortPDF

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Gislaved kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg av Sandahls.

Gnosjö kommun
Tömning sker årligen enligt förbestämt schema eller via budning som beställs via SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00.

Vaggeryds kommun
Tömning sker antingen enligt förbestämt schema eller via budning som beställs av SÅMs kontaktcenter, 010-414 47 00

Värnamo kommun
Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

När hämtas min latrintunna?

Gislaved
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall.

Gnosjö
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall.

Vaggeryd
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj – 30 september

Värnamo
Sommarabonnemang: På ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj – 15 september
Helårsabonnemang: På ordinarie tömningsdag för hushållsavfall året om.

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall på onsdagar udda veckor.

OBS! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har i vissa fall förändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Läs mer under sophämtning här på hemsidan.