Avfallshämtning

Latrin

Latrin hämtas i engångskärl, dessa beställs av vårt kontaktcenter . Vill du att vi hämtar fler kärl än ditt abonnemang avser vid ordinarie hämtning, måste detta anmälas i förväg till kontaktcenter.

Frågor och svar

När hämtas min latrintunna?

Gislaved
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall.

Gnosjö
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall.

Vaggeryd
Tömning av latrin sker på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj – 30 september

Värnamo
Sommarabonnemang: På ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj – 15 september
Helårsabonnemang: På ordinarie tömningsdag för hushållsavfall året om.

Vad behöver jag tänka på inför latrintömning?

  • Använda behållare ska förslutas och ställas fram vid tomtgräns intill kärl för hushållsavfall, senast kl. 06:00 aktuell dag. Behållaren ska vara lättåtkomlig, området runtom ska vara fritt från grenar och dylikt
  • Latrinkärlet får enbart innehålla avföring och toalettpapper
  • Kärlet bör inte väga mer än 15 kg
Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!