Avfallshämtning

Latrin

Från och med säsongen 2019 kommer det att vara budning för hämtning av latrinkärl. Det innebär att ditt kärl inte längre töms på angivna dagar, utan du får själv ta kontakt med vårat kontaktcenter via mejl eller telefon när det är dags för tömning.

Tömningen sker med separat bil och turerna körs på onsdagar udda veckor. Chauffören hämtar ditt fulla latrinkärl och lämnar ett tomt hos dig.

Avgift per budning i Gislaved-, Gnosjö- och Värnamo kommun är 375 kr inklusive moms.

Frågor och svar

När hämtas mitt latrinkärl?

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo sker efter budning. Turerna körs på fasta dagar varannan vecka.

I Vaggeryds kommun sker latrintömning på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj - 30 september.

Vad behöver jag tänka på inför latrintömning?

  • Använda behållare ska förslutas och ställas fram vid tomtgräns intill kärl för hushållsavfall, senast kl. 06:00 aktuell dag. Behållaren ska vara lättåtkomlig, området runtom ska vara fritt från grenar och dylikt
  • Latrinkärlet får enbart innehålla avföring och toalettpapper
  • Kärlet bör inte väga mer än 15 kg
Felaktig info har smugit sig in i de brev angående nya hämtningsdagar som i dagarna landar hos abonnenter i Värnamo kommun. Vi ber er bortse från detta brev och invänta ny info. Korrekta hämtningsdagar finns i sophämtningskalendern här på hemsidan.