Avfallshämtning

Slam

Du som har en enskild avloppsanläggning behöver regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan. Tömningen ska i normalfall utföras minst en gång per år. Behövs det fler tömningar gör du en budning via kontaktcenter. Detta gäller även dig som tidigare har haft fler schemlagada tömningar per år.

 

 

Frågor och svar

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Tömningen är schemalagd, och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras.

Tömningen aviseras i förväg.

Hur gör jag för att beställa en extratömning?

Beställ via SÅMs kontaktcenter.

Telefon: 010-414 47 00

Mejl: kontakt@samiljo.se

Hur gör jag för att beställa en akuttömning?

Gislaved kommun
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97

Gnosjö kommun
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Vaggeryds kommun
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Ohlssons jourtelefon 070-484 21 62.

Värnamo kommun
För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Kan jag skaffa en egen sugslang?

Har du en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens uppställningsplats kan du köpa en egen sugslang och lägga ut när det är dags för tömning, och på så sätt slippa slangdragningstillägg. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar från både internet eller lokala företag.

Det som behövs är:

 • Tre tums vakuumbeständig sugslang som når mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen
 • Snabbkoppling modell 42 hankoppling med slangsockel 75 mm
 • Snabbkoppling modell 42 honkoppling med slangsockel 75 mm
 • Två slangklämmor
 • Det går även att köpa till lock som sätts på slangändarna när slangen inte används

Lägg ut slangen mellan din avloppsanläggning och slambilen uppställningsplats när det är dags för slamtömning. Honkopplingen ska vara vänd mot slambilen. Slangen bör skyddas från direkt solljus när den förvaras mellan tömningarna. Till exempel under en presenning.

Vad behöver jag tänka på inför slamtömning?

 • Vägen ska vara minst 3 meter bred.
 • Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
 • Vägen ska kunna bära ett fordon med vikten 30 ton.
 • Vägen ska hållas halkfri och vara plogad när det är snö.
 • Det ska finnas vändmöjlighet för fordonet.
 • Vägen till brunnen ska vara fri från hinder t.ex. snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker etc.
 • Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta (max vikt 25 kg vid skjutning åt sidan, max vikt 15kg om locket måste lyftas)
 • Slamanläggningen ska vara tydligt märkt med röd vimpel eller annan röd markering, och området röjt från grenar, hög vegetation och vintertid skottad/sandad.

Priser

Information om priser finner du under taxor.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.