Avfallshämtning

Sophämtning

Viktig info! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har tyvärr i vissa fall ändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Du som berörs kommer att få ett nytt brev med korrekta hämtningsdagar. Fram till dess hänvisar vi till hämtningskalendern nedan. Om något är oklart är du alltid välkommen att kontakta oss!

Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus sker normalt varannan vecka, medan flerbostadshus ofta har tömning en gång per vecka. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. För fritidshus finns även möjlighet att teckna sommarabonnemang, vilket innebär att tömning sker enbart under sommarhalvåret.

I Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun har nu Nordisk Återvinning Service (NÅS) tagit över sophämtningen, vilket innebär att samtliga abonnenter i dessa kommuner fått nya sophämtningsdagar. Information om vilka dagar som gäller för just dig har tidigare skickats ut via post. Du kan även söka efter dina tömningsdagar i kalendern nedan. 

Vad gäller Vaggeryds kommun så kommer NÅS att ta över sophämtningen i samband med införandet av Fastighetsnära insamling år 2021.

Ny funktion - sök efter dina tömningsdagar direkt på webben

Från och med nu kan du som bor i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun söka efter ditt tömningsschema direkt här på webben. 

Du söker genom att skriva in den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. När du skrivit in minst tre tecken kommer du få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit. När du hittat din adress klickar du på adressen för att välja den. Du som har FNI-abonnemang kommer att se att dina tömningar är markerade med antingen 1 eller 2, vilket avser siffran på det kärl som töms dagen i fråga.

Observera att sophämtningskalendern är under uppbyggnad och tömningsdagar gällande kärl 2 för dig som har FNI-abonnemang läses in löpande i samband med utkörning av kärlen. Om du inte hittar tömningen av kärl 2 på din adress så avvakta till någon vecka efter att du fått dina sopkärl och sök sedan igen. 

På sikt kommer du dessutom att kunna skriva ut listan över kommande soptömningar och på så sätt alltid ha översikt över dina soptömningsdagar.

Vad gäller Vaggeryds kommun så jobbar vi att få igång denna funktion så snart som möjligt. Tills vidare hänvisar vi till respektive kommuns hämtningskarta som du hittar längre ner på sidan.


Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar påsken 2019

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar i samtliga kommuner

När töms mitt sopkärl?

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun fr.o.m. 1 februari 2019, och i Värnamo kommun fr.o.m. 1 april 2019. För info om dina tömningsdagar, skriv in din adress i sökrutan längre upp på sidan.

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning från och med vecka 19 till och med vecka 38. För exakta tömningsdagar, se sophämtningskalendern ovan.

Vaggeryds kommun
Hämtningsdagar Vaggeryds kommunPDF

Vad gäller fritidshus så genomförs tömning varannan vecka från maj till september.

Mitt sopkärl har inte blivit tömt

Vid missad soptömning, kontakta oss

Vad behöver jag tänka på inför tömning?

För att vi


När införs det nya sopsorteringssystemet?

Vi har påbörjat Införandet av ett nytt sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling - FNI) i de olika kommunerna. Införandet kommer att ske successivt, utbytet av sopkärl är just nu i full gång i Gislaved Gnosjö och Värnamo kommun, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. Ytterligare information om vad det nya systemet innebär hittar du här.

Vad behöver jag tänka på inför soptömning?

  • Ställ ut kärlet senast kl. 06:00 på tömningsdagen vid gatan eller trottoaren (eller vid farbar väg på landsbygden). De nya FNI kärlen ska stå med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.  
  • Tänk på att du behöver ha ett utrymme på minst 50 cm runt kärlet och fyra meter ovanför så att det inte fastnar i träd eller liknande när kärlet lyfts.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga så mycket att det blir uppenbara svårigheter att flytta.
  • Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.
  • Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.
  • Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för en 10 meter lång lastbil. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, kan sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.
Felaktig info har smugit sig in i de brev angående nya hämtningsdagar som i dagarna landar hos abonnenter i Värnamo kommun. Vi ber er bortse från detta brev och invänta ny info. Korrekta hämtningsdagar finns i sophämtningskalendern här på hemsidan.