Avfallshämtning

Sophämtning

Ändrade hämtningsdagar för Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner under Jul och NyårshelgenPDF

Sophämtningen i Gislaveds kommun kommer att ske på ordinarie dagar, så ställ fram kärlen på din vanliga tömningsdag.

Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus sker normalt varannan vecka, medan flerbostadshus ofta har tömning en gång per vecka. För fritidshus finns även möjlighet att teckna sommarabonnemang, vilket innebär att tömning sker enbart under sommarhalvåret.


Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar vår/sommar 2018

Gislaved kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Gnosjö kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Måndag 25/6

Vaggeryds kommun - Hok tätort och landsbygd

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Måndag 25/6

Vaggeryds kommun - Hubbestarundan samt övrig landsbygd

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Torsdag 21/6

Värnamo kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Torsdag 21/6

 

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

 

Mitt sopkärl har inte blivit tömt

Vid missad soptömning, kontakta oss

Vad behöver jag tänka på inför tömning?

För att vi


När införs det nya sopsorteringssystemet?

Vi kommer inom kort att påbörja Införandet av ett nytt sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling - FNI) i de olika kommunerna. Införandet kommer att ske successivt, och planen är att detta ska påbörjas i Gislaved och Gnosjö kommuner under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. Ytterligare information om vad det nya systemet innebär hittar du här.

Vad behöver jag tänka på inför soptömning?

  • Ställ ut kärlet senast kl. 06:00 på tömningsdagen vid gatan eller trottoaren (eller vid farbar väg på landsbygden) med öppningen på locket mot gatan. 
  • Tänk på att du behöver ha ett utrymme på minst 50 cm runt kärlet och fyra meter ovanför så att det inte fastnar i träd eller liknande när kärlet lyfts.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga så mycket att det blir uppenbara svårigheter att flytta.
  • Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.
  • Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.
  • Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för en 10 meter lång lastbil. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, kan sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.
Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!