Avfallshämtning

Sophämtning

Viktig info! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har tyvärr i vissa fall ändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Du som berörs kommer att få ett nytt brev med korrekta hämtningsdagar. Fram till dess hänvisar vi till hämtningskalendern nedan. Om något är oklart är du alltid välkommen att kontakta oss!

 Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus sker normalt varannan vecka, medan flerbostadshus ofta har tömning en gång per vecka. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. För fritidshus finns även möjlighet att teckna sommarabonnemang, vilket innebär att tömning sker enbart under sommarhalvåret.

I Gislaved och Gnosjö kommun har nu Nordisk Återvinning Service (NÅS) tagit över sophämtningen. Från och med 1 april börjar de även att köra i Värnamo kommun, och från 2021 Vaggeryds kommun. Övertagandet sker i samband med införandet av Fastighetsnära insamling.

Ny funktion - sök efter dina tömningsdagar direkt på webben

Från och med nu kan du som bor i Gislaved och Gnosjö kommun söka efter ditt tömningsschema direkt här på webben. 

Du söker genom att skriva in den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. När du skrivit in minst tre tecken kommer du få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit. När du hittat din adress klickar du på adressen för att välja den. Du som har FNI-abonnemang kommer att se att dina tömningar är markerade med antingen 1 eller 2, vilket avser siffran på det kärl som töms dagen i fråga.

Observera att kalendern är under uppbyggnad och tömningsdagar gällande kärl 2 för dig som har FNI-abonnemang läses in löpande i samband med utkörning av kärlen. Om du inte hittar tömningen av kärl 2 på din adress så avvakta till någon vecka efter att du fått dina sopkärl och sök sedan igen. 

På sikt kommer du dessutom att kunna skriva ut listan över kommande soptömningar och på så sätt alltid ha översikt över dina soptömningsdagar.

Från och med mitten av mars kommer sökfunktionen att fungera även för Värnamo kommun, vad gäller Vaggeryds kommun så jobbar vi att få igång detta så snart som möjligt. Tills vidare hänvisar vi till respektive kommuns hämtningskarta som du hittar längre ner på sidan.


Frågor och svar

Ändrade sophämtningsdagar vår/sommar 2018

Gislaved kommun

Inga ändringar. Sophämtning kommer att utföras på ordinarie hämtningsdagar

Gnosjö kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Måndag 25/6

Vaggeryds kommun - Hok tätort och landsbygd

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Måndag 25/6

Vaggeryds kommun - Hubbestarundan samt övrig landsbygd

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Torsdag 21/6

Värnamo kommun

Ordinarie hämtningsdag

Ändrad hämtningsdag

Midsommarafton 22/6

Torsdag 21/6

 

För övrigt utförs sophämtning enligt ordinarie schema.

 

När töms mitt sopkärl?

Gislaved och Gnosjö kommun

Ändrade turer i Gislaveds och Gnosjö kommun fr.o.m. 1 februari 2019. För info om dina tömningsdagar, skriv in din adress i sökrutan längre upp på sidan.

Vaggeryds kommun
Hämtningsdagar Vaggeryds kommunPDF

Värnamo kommun
Hämtningsdagar Värnamo kommunPDF
Hämtningsdagar BorPDF
Hämtningsdagar BredarydPDF
Hämtningsdagar ForshedaPDF
Hämtningsdagar HordaPDF
Hämtningsdagar RydaholmPDF

Hämtningsdagar Värnamo tätortPDF

Mitt sopkärl har inte blivit tömt

Vid missad soptömning, kontakta oss

Vad behöver jag tänka på inför tömning?

För att vi


När införs det nya sopsorteringssystemet?

Vi har påbörjat Införandet av ett nytt sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling - FNI) i de olika kommunerna. Införandet kommer att ske successivt, och detta påbörjas i Gislaved och Gnosjö kommuner under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. Ytterligare information om vad det nya systemet innebär hittar du här.

Vad behöver jag tänka på inför soptömning?

  • Ställ ut kärlet senast kl. 06:00 på tömningsdagen vid gatan eller trottoaren (eller vid farbar väg på landsbygden). De nya FNI kärlen ska stå med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.  
  • Tänk på att du behöver ha ett utrymme på minst 50 cm runt kärlet och fyra meter ovanför så att det inte fastnar i träd eller liknande när kärlet lyfts.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga så mycket att det blir uppenbara svårigheter att flytta.
  • Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.
  • Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.
  • Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för en 10 meter lång lastbil. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, kan sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.
OBS! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har i vissa fall förändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Läs mer under sophämtning här på hemsidan.