Avfallshämtning

Trädgårdsavfall

Till trädgårdsavfall räknas gräs och ogräs, mossa, barr och löv, fallfrukt, häckklipp samt ris och grenar. Trädgårdsavfall ska inte läggas i soporna och får inte dumpas i skogs- eller parkområden. Ett alternativ är att teckna ett grönabonnemang, som innebär att du får ett kärl hemlevererat, där du kan slänga ditt trädgårdsavfall. Detta töms sedan varannan vecka mellan den 1 april och den 15 november.

Frågor och svar

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall på onsdagar jämna veckor från den 1 april till den 15 november.

Hur gör jag för att beställa grönabonnemang?

Grönabonnemang finns idag enbart tillgängligt i Värnamo kommun, och tecknas via vårt kontaktcenter. Grönabonnemang kommer framöver även att erbjudas i övriga kommuner, men i dagsläget hänvisar vi till våra återvinningscentraler, våra gröntippar alternativt hemkompostering av trädgårdsavfall.

OBS! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har i vissa fall förändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Läs mer under sophämtning här på hemsidan.