Fastighetsnära insamling

Sopkärlen

Samtliga villa- och fritidshusägare som valt att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få sitt nuvarande sopkärl utbytt mot två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

Utkörningen av FNI-kärl är i full gång i Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommun. Observera att utkörningen görs successivt, vilket innebär att det kan dröja innan du får ditt sopkärl. Målsättningen är att samtliga privatabonnenter i de tre kommunerna ska ha fått sina nya kärl i mitten av juni. 

Frågor och svar

Hur ofta töms kärlen?

Sopkärl 1, alltså det kärl som innehåller matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas töms varannan vecka. Sopkärl 2, det kärl som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Hur stora är de nya kärlen?

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt.

Var ska jag placera mina kärl?

Dina nya kärl behöver vara placerade så nära körbar väg som möjligt för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter från väg där sopbilen kan stanna. Viktigt att tänka på är att ha en hård yta under kärlen och längs dragvägen, som även behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl. Viktigt att tänka på är även att kärlen inför tömning behöver vara placerade med handtagen utåt vägen.

Hur mycket utrymme kräver kärlen?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett, en meter djupt och två meter högt. Viktigt att tänka på är att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid hämtning. 

Kärl 1:

Innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas. Detta kärl kommer att tömmas varannan vecka. I facket för matavfall sitter en liten hylla där du ställer din matavfallspåse för att innehållet ska torkat till, vilket minskar risken för ohyra och fastfrysning i kärlet. När du kommer ut med nästa matavfallspåse sätter du denna på hyllan och slänger ner den tidigare påsen i kärlet.

Kärl 2:

Innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Detta kärl kommer att tömmas var fjärde vecka.

Viktigt att tänka på är att matavfallet alltid ska förpackas i de papperspåsar som är speciellt avsedda för detta. Även ditt restavfall ska vara väl förpackat i knuten påse. Övriga materialslag slänger du istället direkt i kärlet.

Svar på vanliga frågor om FNI-kärlen

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.