Fastighetsnära insamling

Taxor och abonnemangsalternativ

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

Fast avgift inklusive moms för 2019‌

Villa

1030 kr

Fritidshus

650 kr

Bebyggd obebodd fastighet

625 kr

Utöver den fasta avgiften betalar du alltså även en rörlig avgift som beror på vilket abonnemang du väljer.

Det är du som abonnent som själv väljer om du vill ansluta dig till FNI eller om du vill behålla ditt nuvarande abonnemang. Du som är villa- eller fritidshusägare gör enkelt ditt abonnemangsval via webben eller via talong.

Verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus kommer att få göra sitt abonnemangsval lite längre fram. Mer info kommer.

Frågor och svar

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

1. Fastighetsnära insamling (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2).
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1720 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr


2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1420 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2450 kr


3. Behålla ditt nuvarande abonnemang

 • Du behåller ditt nuvarande sopkärl.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

660 l kärl

Rörlig avgift

2740 kr

3720 kr

7970 kr

14210 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

3770 kr

4750 kr

9000 kr

15240 kr

 

Abonnemang hemkompostering tömning varannan vecka*


190 l kärl

Rörlig avgift

2920 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

3950 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Gäller enbart befintliga abonnemang och kan inte nytecknas.

 

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka*


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1720 kr

2320 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr

3350 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Dina abonnemangsalternativ: Fritidshusägare

1. Fastighetsnära insamling (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från mitten av maj till slutet av september (totalt tio respektive fem tömningar) Möjlighet finns att beställa ett tilläggsabonnemang för tömning även i samband med storhelger.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 maj 2019.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

660 kr

Fast avgift

650 kr

Total kostnad/år

1310 kr

 •  Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):

Avgift per år

+ 530 kr

2. Behålla ditt nuvarande abonnemang

 • Du behåller ditt nuvarande sopkärl.
 • Tömning från mitten av maj till slutet av september.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 maj 2019.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1050 kr

1430 kr

Fast avgift

650 kr

650 kr

Total kostnad/år

1700 kr

2080 kr

 •  Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):‌

Avgift per år

+ 915 kr

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka*


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

660 kr

890 kr

Fast avgift

650 kr

650 kr

Total kostnad/år

1310 kr

1540 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

 •  Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):‌

Avgift per år 140 l kärl hemkompostering

+ 530 kr

Avgift per år 190 l kärl hemkompostering

+ 915 kr

dina abonnemangsalternativ: villaägare

1. Fastighetsnära insamling (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2).
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1720 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr


2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1420 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2450 kr


3. Behålla ditt nuvarande abonnemang

 • Du behåller ditt nuvarande sopkärl.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:
 
Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

660 l kärl

Rörlig avgift

2740 kr

3720 kr

7970 kr

14210 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

3770 kr

4750 kr

9000 kr

15240 kr

 

 

Abonnemang hemkompostering tömning varannan vecka*


190 l kärl

Rörlig avgift

2920 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

3950 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Gäller enbart befintliga abonnemang och kan inte nytecknas.

 

 

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka*


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1720 kr

2320 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr

3350 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Planerad inkörning under denna vecka har inte kunnat utföras enligt plan då vår entreprenör i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun just nu inte klarar att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan i dagsläget inte säga när tömning kommer att ske, men låt kärlen stå ute, så tömmer vi så snart vi kan!! Vi beklagar den uppkomna situationen.