Hushåll

Trädgårdsavfall

Till trädgårdsavfall räknas gräs och ogräs, mossa, barr och löv, fallfrukt, häckklipp samt ris och grenar. Trädgårdsavfall ska inte läggas i soporna och får inte dumpas i skogs- eller parkområden. Ett alternativ är att teckna ett grönabonnemang, som innebär att du får ett kärl hemlevererat, där du kan slänga ditt trädgårdsavfall. Detta töms sedan varannan vecka mellan den 1 april och den 15 november, totalt 16 gånger.

Frågor och svar

När hämtas mitt trädgårdsavfall?

Om du har ett grönabonnemang så hämtas ditt trädgårdsavfall varannan vecka, från den 1 april till den 15 november, totalt 16 gånger. För info om vilka tömningsdagar som gäller för just dig, se vår sophämtningskalender.

Hur gör jag för att beställa grönabonnemang?

Grönabonnemang finns idag enbart tillgängligt i Värnamo kommun, och tecknas via vårt kontaktcenter. Vad gäller övriga kommuner så hänvisar vi till våra återvinningscentraler, eller våra gröntippar alternativt hemkompostering av trädgårdsavfall.

Vi har ändrade tömningsdagar under jul och nyår. Se din tömningsdag under "Ändrade soptömningsdagar jul och nyår" på startsidan.