Hushåll

FNI-KÄRL

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.

Frågor och svar

Hur ofta töms kärlen?

Sopkärl 1, alltså det kärl som innehåller matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas töms varannan vecka. Sopkärl 2, det kärl som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Hur stora är de nya kärlen?

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt.

Var ska jag placera mina kärl?

När vi levererar dina nya kärl ställer vi dem alldeles nära vägen, där vi helst ser att de står på tömningsdagen för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna. Längre dragväg kan köpas till mot en extra avgift, maximalt får dragvägen vara tio meter.

Hur mycket utrymme kräver kärlen?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett, en meter djupt och två meter högt. Observera att byggnation av kärlfålla kan kräva bygglov, för ytterligare info kontakta din kommun. Viktigt att tänka på är att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du antingen köra fram kärlen vid hämtning, alternativt köpa till längre dragväg mot en extra avgift. Dragvägen får maximalt vara tio meter. 

Vi har ändrade tömningsdagar under jul och nyår. Se din tömningsdag under "Ändrade soptömningsdagar jul och nyår" på startsidan.