Hushåll

Taxor och abonnemangsalternativ

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

Fast avgift inklusive moms för 2019‌

Villa

1030 kr

Fritidshus

650 kr

Bebyggd obebodd fastighet

625 kr

Utöver den fasta avgiften betalar du alltså även en rörlig avgift som beror på vilket abonnemang du väljer.

Det är du som abonnent som själv väljer om du vill ansluta dig till FNI eller om du vill behålla ditt nuvarande abonnemang. Du som är villa- eller fritidshusägare gör enkelt ditt abonnemangsval via webben eller via talong. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

Abonnemangsalternativ 2019

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

Fast avgift inklusive moms för 2019‌

Villa

1030 kr

Fritidshus

650 kr

Bebyggd obebodd fastighet

625 kr

Utöver den fasta avgiften betalar du alltså även en rörlig avgift som beror på vilket abonnemang du väljer.

Det är du som abonnent som själv väljer om du vill ansluta dig till FNI eller om du vill behålla ditt nuvarande abonnemang. Du som är villa- eller fritidshusägare gör enkelt ditt abonnemangsval via webben eller via talong.

Verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus kommer att få göra sitt abonnemangsval lite längre fram. Mer info kommer.

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2).
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1720 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

1420 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

2450 kr


3. BEHÅLLA DITT NUVARANDE ABONNEMANG

 • Du behåller ditt nuvarande sopkärl.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

660 l kärl

Rörlig avgift

2740 kr

3720 kr

7970 kr

14210 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

3770 kr

4750 kr

9000 kr

15240 kr

Abonnemang hemkompostering tömning varannan vecka*


190 l kärl

Rörlig avgift

2920 kr

Fast avgift

1030 kr

Total kostnad/år

3950 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Gäller enbart befintliga abonnemang och kan inte nytecknas.

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka*


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1720 kr

2320 kr

Fast avgift

1030 kr

1030 kr

Total kostnad/år

2750 kr

3350 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Dina abonnemangsalternativ: Fritidshus

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från mitten av maj till slutet av september (totalt tio respektive fem tömningar) Möjlighet finns att beställa ett tilläggsabonnemang för tömning även i samband med storhelger.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 maj 2019.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Rörlig avgift

660 kr

Fast avgift

650 kr

Total kostnad/år

1310 kr

 • Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):

Avgift per år

+ 530 kr

2. BEHÅLLA DITT NUVARANDE ABONNEMANG

 • Du behåller ditt nuvarande sopkärl.
 • Tömning från mitten av maj till slutet av september.
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 maj 2019.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1050 kr

1430 kr

Fast avgift

650 kr

650 kr

Total kostnad/år

1700 kr

2080 kr

 • Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):‌

Avgift per år

+ 915 kr

Abonnemang hemkompostering tömning var fjärde vecka*


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

660 kr

890 kr

Fast avgift

650 kr

650 kr

Total kostnad/år

1310 kr

1540 kr

*Observera att detta abonnemang kräver att du idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

 • Tillägg för hämtning efter fyra specifika helger (allhelgonahelgen, jul- och nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt fyra hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området):‌

Avgift per år 140 l kärl hemkompostering

+ 530 kr

Avgift per år 190 l kärl hemkompostering

+ 915 kr

renhållsningstaxa 2019

Renhållningstaxa 2019: Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner har en gemensam avfallstaxa som är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.


Fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner enligt länkarna nedan.

Fullständigt taxedokument Gislaved kommunPDF

Fullständigt taxedokument Gnosjö kommunPDF

Fullständigt taxedokument Värnamo kommunPDF

För kunder som valt abonnemang "fastighetsnära insamling" eller "sorterat matavfall" gäller ovanstående taxor först när kärl för abonnemanget ställs ut. Tills dess gäller tidigare fastställd taxa i respektive kommun.

Taxedokument Gislaveds kommun 2018PDF

Taxedokument Gnosjö kommun 2018PDF

Taxedokument Värnamo kommun 2018
PDF

Renhållningstaxa 2019: Vaggeryd kommun

Taxan i vaggeryds kommun för 2019 är höjd med cirka fem procent jämfört med 2018 års taxa. För att ta del av renhållsningstaxan i sin helhet, klicka på länken nedan:

Taxedokument Vaggeryds kommunPDF

Vi har just nu väldigt högt tryck i vårt kontaktcenter med långa köer i telefonen och lång svarstid på inkommande mail. Vi gör vårt bästa för att besvara dig så snart vi kan! Tack för din förståelse!