Sortering och återvinning

Sopsorteringsguide

En hallbar framtid

I samband med avfallshantering brukar man tala om den så kallade avfallstrappan. Den består av fem steg, där det översta steget är det som ger minst påverkan på vår miljö. Här kan vi alla bidra till att minska mängden avfall genom att bara köpa sådant vi verkligen behöver och försöka prioritera kvalitetsvaror som håller länge. Genom att sortera våra sopor kan vi även minska avfallsmängderna som går till deponi och energiutvinning, samt öka andelen som återvinns respektive återanvänds, vilket i förlängningen leder till en framtid som håller länge.

Mer information om hur var du ska slänga olika typer av avfall hittar du i våra sopsorteringsguider nedan. Skriv gärna ut och sätt upp!

SORTERingsGUIDE: PRIVATBOSTÄDER MED "FNI"

Sorteringsguide för abonnenter med FNIPDF (pdf i A3 format)

Sorteringsguide för abonnenter med FNIPDF (pdf i A4 format)

SORTERingsGUIDE: PRIVATBOSTÄDER "BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL"

Sorteringsguide för abonnenter med "Blandat mat- och restavfall"PDF (pdf i A3 format)

Sorteringsguide för abonnenter med "Blandat mat- och restavfall"PDF (pdf i A4 format)

Sorteringsguide: Flerbostäder och verksamheter

Sorteringsguide för flerbostäder och verksamheterPDF (pdf i A3 format)

Sorteringsguide för flerbostäder och verksamheterPDF (pdf i A4 format)

 

OBS! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har i vissa fall förändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Läs mer under sophämtning här på hemsidan.