Ansök om att bli auktoriserad entreprenör

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus

Från och med den 1 januari 2024 är insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser ett kommunalt ansvar. Detta innebär att enbart SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö eller de entreprenörer som är godkända av SÅM, som får samla in sådant förpackningsavfall i SÅM:s ägarkommuner (dvs. Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner) från 1 januari 2024.

Utöver detta blir det från och med 1 januari 2027 även obligatoriskt att insamling av förpackningsavfall sker bostadsnära.

För den anledningen kommer Auktorisationssystem – Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus finnas för övergångsperioden 2024-2026 till ett annat system för bostadsnära insamling av förpackningsavfall är etablerat.

KRAV OCH VILLKOR

För att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus behöver vissa krav och villkor uppfyllas.

Samtliga krav och villkor framgår i upphandlingsunderlaget via e-Avrop. Länk till annan webbplats.

Här är några exempel:

  • Samtliga kunder i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner kan teckna avtal med entreprenören på de villkor som följer av avtalet.

  • Ni tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år. Maxtaxan är en del av renhållningstaxan.
  • Insamlat förpackningsavfall ska lämnas till SÅM:s omlastningsstation i Värnamo där avfallet ska vägas in.

  • Materialslagen ska vara separerade och förhållandevis rena från andra fraktioner för att godkännas.

  • Observera att auktorisationssystemet för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus endast gäller en begränsad period. SÅM kommer successivt att införa fastighetsnära förpackningsinsamling för alla hushåll under åren 2025-2026. I samband med att SÅM inför förpackningsinsamling kommer möjligheten att anlita auktoriserade entreprenörer att upphöra.

ANSÖK OM ATT BLI AUKTORISERAD FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV FÖRPACKNINGSAVFALL FRÅN FLERBOSTADSHUS

Ta del av mer information om auktorisationssystemet och ansök i upphandlingsverktyget e-Avrop Länk till annan webbplats..

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall

Hämtningen får, från och med den 1 januari 2023, enbart utföras av någon av de entreprenörer som är auktoriserade (godkända) av SÅM för att transportera och behandla bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall.

KRAV OCH VILLKOR

För att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall behöver vissa krav och villkor uppfyllas.

Samtliga krav och villkor framgår i upphandlingsunderlaget via e-Avrop. Länk till annan webbplats.

ANSÖK OM ATT BLI AUKTORISERAD FÖR att transportera och behandla bygg- och rivningsavfall

Ta del av mer information om auktorisationssystemet och ansök i upphandlingsverktyget e-Avrop. Länk till annan webbplats.

Auktorisationssystem för insamling av frityrolja och spillfett under kommunalt ansvar

Från och med den 1 januari 2024 måste den avfallsentreprenör som anlitas för att hämta frityrolja och spillfett (fat, dunk eller flaska) från restaurangverksamhet eller annan beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandel vara godkänd (auktoriserad) av SÅM.

KRAV OCH VILLKOR

För att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av frityrolja och spillfett behöver vissa krav och villkor uppfyllas.

Samtliga krav och villkor framgår i upphandlingsunderlaget via e-Avrop Länk till annan webbplats..

ANSÖK OM ATT BLI AUKTORISERAD FÖR insamling av frityrolja och spillfett under kommunalt ansvar

Ta del av mer information om auktorisationssystemet och ansök i upphandlingsverktyget e-Avrop Länk till annan webbplats..

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper

Den 1 januari 2022 tog Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för insamling av returpapper från producenterna. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall och ansvarar därför för insamling och återvinning av returpapper. Endast entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM har rätt att samla in tidningar och returpapper.

KRAV OCH VILLKOR

För att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper behöver vissa krav och villkor uppfyllas.

Samtliga krav och villkor finns att beställa.

Här är några exempel:

  • Ni tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år. Maxtaxan är en del av renhållningstaxan.
  • Ni blir ägare till det returpapper ni samlar in, med krav på materialåtervinning.
  • Ni får betalt av kunden och av dem som köper returpapper av er. SÅM, Samverkan Återvinning Miljö betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje månad redovisar ni till oss hur mycket returpapper ni har samlat in och varifrån det kommer samt hur det återvinns.

ANSÖK OM ATT BLI AUKTORISERAD FÖR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV returpapper

Beställ mer information om auktorisationssystemet och ansök om att bli auktoriserad för fastighetsnära insamling av returpapper genom formuläret.

BESTÄLLNING AV INFORMATION OCH ANSÖKNINGSBLANKETT
Gäller auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper.


Sidan uppdaterades senast:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se