Avfallshämtning

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på att vi tillsammans kan göra skillnad, tillsammans skapar vi en hållbar framtid.

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Du som villa- eller fritidshusägare kan välja fastighetsnära insamling eller fastighetsnära insamling med hemkompostering (kräver ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor.)

Du som har en verksamhet som genererar kommunalt avfall kan också välja abonnemang, hör av dig så hittar vi en lösning som passar.

Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som beslutar vilket abonnemang huset ska använda sig av.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871) Länk till annan webbplats.. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.