Boende i lägenhet

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som beslutar vilket abonnemang huset ska använda sig av.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871) Länk till annan webbplats.. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Klicka på bilden för att ta del av en digital broschyr "Så hanterar du ditt matavfall". Öppnas i en ny flik.

Fastighetsnära insamling för flerfamiljshus

Du som bor i ett flerfamiljshus kommer att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Du som bor i lägenhet där utsortering av matavfall införs kommer att få hem material för att kunna komma igång med detta. Du kommer att få en behållare för matavfall, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slänger du i en plastpåse som du försluter väl innan du slänger den i sopkärlet märkt restavfall. Matavfallet slänger du i sopkärlet märkt matavfall. Avfallet töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall.

SÅM har tagit fram en digital broschyr med information om hur du hanterar ditt matavfall. Borschyren öppnas i en ny flik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att inte slänga några förpackningar i mat- eller restavfallet! Alla förpackningar av metall, plast, glas och kartong, samt returpapper lämnas som vanligt till en återvinningsstation, eller i miljörummet, om er fastighet har ett sådant.

Sorteringsguide a-ö

Är du osäker på sorteringen? Använd vår sorteringsguide A-Ö! Den visar hur du ska källsortera och var du kan lämna ditt avfall när det inte är möjligt att återanvända det. Du kan antingen använda sökrutan eller leta själv enligt bokstavsordning i tabellen. Det finns också sorteringsguider på olika språk att ladda ned och skriva ut.

Frågor och svar

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering. Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Flerbostadshus

Du som bor i flerbostadshus kommer få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära insamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026.


Varför FNI?

Knapp: Expandera för svar

Med abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta där du slänger ditt mat- och restavfall.

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall och senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av förpackningsavfall av papper, plast, ofärgat- respektive färgat glas och metall.

Vad händer om jag sorterar fel?

Knapp: Expandera för svar

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att hålla isär olika material och se till att avfallet tas om hand på rätt sätt kan det mesta återvinnas och bli nya produkter. Chauffören som hämtar avfallet gör en okulär besiktning innan tömning. Om en felsortering uppmärksammas kan det bli så att kärlet inte töms och att din hyresvärd får betala en felsorteringsavgift.

Om exempelvis annat än matavfall slängs i matavfallspåsen så kan hela lasset med insamlat matavfall i den sopbilen förstöras, vilket innebär att det måste köras till förbränning istället för att omvandlas till biogas.

Det är viktigt att rätt avfall hamnar på rätt plats. Är du osäker så kontakta gärna oss eller läs i vår sorteringsguide.

Vad är matavfall?

Knapp: Expandera för svar

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas då du lagar mat eller har ätit. Exempel på matavfall: Skal och rester från grönsaker, frukt och rotsaker. Kött-, fisk- och skaldjursrens, pasta, ris, brödkanter, teblad, tepåsar, vissna blommor, äggskal, ost och pålägg, godis och choklad, hushållspapper, servetter (ofärgade), kaffesump, kaffefilter m.m.

Till matavfall räknas också matfett. Små mängder matfett kan torkas upp med papper och slängas i kärlet för matavfall. Något större mängder (1-2 dl eller mer) samlas in på återvinningscentralen.

Läs mer om matavfall.

Vad är restavfall?

Knapp: Expandera för svar

Restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar och tidningar. Avfallet ska vara väl förpackat i knuten påse.

Läs mer om restavfall.

Mina matavfallspåsar läcker, vad ska jag göra?

Knapp: Expandera för svar

Tänk på att låta matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du slänger ner det i påsen. Använd gärna en diskskrapa när du plockar upp det, på så sätt blir du av med överflödig vätska. Du kan också slänga använt hushållspapper i matavfallspåsen, det hjälper till att suga upp eventuell vätska.

Använd den ventilerade behållaren för matavfallspåsar som du har fått av SÅM, den hjälper till att förhindra läckage. Fyll din matavfallspåse till den streckade randen, vik ihop den ordentligt och bär den gärna upp och ned till sopkärlet.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.