Kärl och placering

Med abonnemanget för fastighetsnära insamling (FNI) har du som villa- eller fritidshusägare två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

I abonnemanget ingår även en elektronikbox för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik samt en minimizer för mjukplast. Med sopkärlen får du även en behållare för matavfall och papperspåsar till denna samt en handbok för fastighetsnära insamling. Saknar du något av detta hör du av dig till SÅM:s kontaktcenter.

Det finns möjlighet att välja ett abonnemang för fastighetsnära insamling med hemkompost. Detta kräver positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

FNI-kärlen

I abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) ingår två stycken kärl om 370 liter vardera. Varje kärl är indelat i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Kärlen är märkta med nummer 1 och nummer 2 och har unika RFID-nummer som läses av vid tömning.

Klisterdekalerna

I respektive fack i dina FNI-kärl sitter en klisterdekal med information om vilket avfall som ska läggas där. I samband med utställningen av FNI-kärl under hösten 2023 användes dekaler från ett gemensamt nordiskt skyltsystem Länk till annan webbplats., varför dekalerna i dina kärl kan skilja sig från bilderna på webben och i våra trycksaker. Indelningen i kärlen är dock densamma.

Det gemensamma nordiska skyltsystemet gör det lättare att sortera ditt avfall och används redan i flera nordiska länder och av flera kommuner runt om i Sverige. Ambitionen är att samma symboler för olika sorters avfall ska finnas på både förpackningar, sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Du som har en synnedsättning kan kostnadsfritt beställa speciella dekaler till dina FNI-kärl som du fäster på locket på respektive sopkärl. Dekalerna innehåller både blindskrift och taktil (upphöjdskrift) och visar vilken typ av avfall som ska sorteras i respektive fack. Du beställer dekalerna genom att kontakta vårt kontaktcenter.

Produktbild på FNI-kärl med elektronikbox.

Kärl 1

Kärl 1 innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas. Detta kärl töms varannan vecka. Matavfallet ska alltid förpackas i de matavfallspåsar av papper som du får av SÅM. Restavfallet förpackas i en knuten påse. Övriga materialslag slänger du direkt i kärlet.

Produktbild av ett FNI-kärl med fyra fack; matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 1: matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2

Innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Detta kärl töms fjärde vecka.

Produktbild av kärl 2 med fack för plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.

Elektronikbox

I FNI-abonnemanget ingår en box för insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik. Denna är indelad i tre fack - ett för varje avfallsslag. Boxen ska förvaras inomhus. När den är i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast den på ett av de stora kärlen. Chauffören tömmer sedan denna i speciellt avsedda fack i sopbilen. Efter tömning tar du in den tomma boxen igen.

Närbild av elektronikbox med öppet lock.

Elektronikbox med tre fack: ljuskällor, småelektronik och batterier.

Minimizer för mjukplast

I FNI-abonnemanget ingår en så kallad plast-minimizer, en hållare för att komprimera mjukplast. Du placerar den förslagsvis i köket och kan packa din mjukplast innan du slänger den sopkärlet. På så sätt tar plasten mindre plats i ditt kärl.

En svart behållare, minimizer, med en genomskinlig plastpåse i för att kunna pressa ihop plastförpackningar.

Minimizer för mjukplast

Storlek på FNI-kärl

Ett FNI-kärl är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt. Om du placerar båda kärlen bredvid varandra behöver du räkna med ett utrymme på två meter brett och en meter djupt.

Observera att om du vill ha en permanent kärluppställning på din uppfart måste den anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i din kommun.

Illustration som visar att kravet på vändplats är 3,5 m röjd bredd, 3 m körväg och minst 4 m fri höjd.

Krav på körväg och vändplats

Det finns krav på körväg och vändplats i anslutning till din fastighet. I våra föreskrifter för avfallshämtning 20 § står det:

Väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. Fri höjd ska vara minst 4,0 meter, fri bredd ska vara minst 3,5 meter varav vägbredd ska vara minst 3,0 meter.

Se illustrationer som Avfall Sverige har tagit fram gällande transportvägar och vändmöjligheter (med våra lokala krav på mått).

Illustration som visar krav på utrymme för vändning i T-korsning, 21 m x 15 m.
Illustration som visar krav för vändplats, 21 m med en radie på 9 m.

På planerad sophämtningsdag

På planerad hämtningsdag ska sopkärlen vara utställda senast klockan 06.00 vid din tomtgräns (0 - 5 meter) i anslutning till farbar väg där sopbilen kan stanna. Handtaget och de stora hjulen ska vara vända utåt gatan.

Dina kärl ska stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader som trösklar och kanter för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet, såsom exempelvis plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten och liknande ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Kärl 1 och kärl 2 töms på olika hämtningsturer med separata fordon. Låt kärlen stå kvar tills de blivit tömda. Ditt avfall kan hämtas när som helst under planerad hämtningsdag. Har dina kärl inte blivit tömda före 22-tiden räknas det som en försening.

Observera att om du vill ha en permanent kärluppställning på din uppfart måste den anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i din kommun.

Frågor och svar

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling innebär att insamlingen sker nära fastigheten. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Detta gäller även verksamheter med samlokaliserad avfallshantering. Vår erfarenhet är att FNI-systemet uppskattas och vi kan se att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

Villa och fritidshus

Abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) obligatoriskt för villa- och fritidshusägare. I FNI-abonnemanget ingår två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet låter dig sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl och få detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats. Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB. eller titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Varför FNI?

Knapp: Expandera för svar

Med abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) är du med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser. Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift. Dessutom slipper du att mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats. Titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB..

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag.

Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall: 156 liter
Matavfall: 114 liter
Färgat glas: 30 liter
Tidningar och returpapper: 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar: 171 liter
Plastförpackningar: 114 liter
Ofärgat glas: 30 liter
Metallförpackningar: 45 liter

Kan jag dela FNI-kärl med en granne?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela FNI-abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Kan man välja en annan indelning på facken i FNI-kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Detta beror på att olika avfall ska kunna hållas isär. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Titta på filmen som visar hur en fyrfacksbil fungerar.

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB.

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

I abonnemanget fastighetsnära insamling (FNI) som gäller för villa- eller fritidshusägare, ingår en elektronikbox. I den kan du lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier) - och förvaras inomhus.

När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning är det viktigt att du tar in den tomma boxen in igen, den ska inte alltid hänga på kärlet.

Bläddra gärna i Handbok för fastighetsnära insamling (FNI), (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB.

Vad händer om jag sorterar fel?

Knapp: Expandera för svar

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att hålla isär olika material och se till att avfallet tas om hand på rätt sätt kan det mesta återvinnas och bli nya produkter. Chauffören som hämtar avfallet gör en okulär besiktning innan tömning. Om en felsortering uppmärksammas kan det bli så att kärlet inte töms och att du får betala en felsorteringsavgift.

Om exempelvis annat än matavfall slängs i matavfallspåsen så kan hela lasset med insamlat matavfall i den sopbilen förstöras, vilket innebär att det måste köras till förbränning istället för att omvandlas till biogas.

Det är viktigt att rätt avfall hamnar på rätt plats. Är du osäker så kontakta gärna oss eller läs i vår sorteringsguide.

Sidan uppdaterades senast: