Fastighetsägare flerbostadshus

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad.

Alla som äger en fastighet för boende får ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Du som fastighetsägare beslutar vilket abonnemang flerbostadshuset ska ha.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871) Länk till annan webbplats.. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

ABONNEMANG FÖR UTSORTERING AV MATAVFALL

För att komma igång med matavfallssortering hör ni av er till oss för att teckna abonnemang. Vi hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och tömningsintervall utifrån fastighetens behov. Vi kan även ge råd kring kärluppställning eller miljörum. Kontakta oss per mejl: matavfall@samiljo.se eller per telefon: 010-414 47 00.

Vid utsortering av matavfall får ni utställt kärl (140 liter) avsedda för enbart matavfall. När matavfallet sorteras ut, kan ni troligen även minska antalet befintliga restavfallskärl. Bra att veta är att mat- och restavfallskärlen behöver tömmas med samma hämtningsintervall.

Varje hushåll i fastigheten får en behållare för matavfall, en s.k. biokorg, som förslagsvis placeras under diskbänken, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slängs i en plastpåse som försluts väl innan den slängs i sopkärlet. Soporna töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall.

Krav på Fastighetsnära Utsortering av förpackningar

Regeringen har även beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp.

Förpackningsinsamling INFÖRS SUCCESSIVT

För att SÅM ska kunna möjliggöra fastighetsnära förpackningsinsamling för alla flerbostadsfastigheter till senast 1 januari 2027, kommer införandet att ske successivt under åren 2024-2026. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning kring kärl, kärluppställning och miljörum.

FLERBOSTADSHUS SOM REDAN IDAG HAR FASTIGHETSNÄRA FÖRPACKNINGSINSAMLING -
SE TILL ATT DEN ANLITADE ENTREPRENÖREN ÄR GODKÄND AV SÅM

Från och med den 1 januari 2024 har endast entreprenörer godkända av SÅM rätt att samla in förpackningar från hushåll. Med start år 2024 genomför SÅM en auktorisation, där de privata entreprenörer som ansöker och uppfyller ställda krav får rätt att samla in förpackningar under året. Detta innebär att du som är fastighetsägare till flerbostadshus som har förpackningsinsamling via en privat entreprenör, behöver se till att den anlitade entreprenören är godkänd av SÅM. Godkända entreprenörer.

Möjligt att söka ersättning 2024 för förpackningsinsamling

Under år 2024, när förpackningsinsamlingen kan ske via godkända privata entreprenörer, har fastighetsägare till flerbostadshus möjlighet att ansöka om ersättning från SÅM för de fastigheter som har bostadsnära insamling av förpackningsavfall.

Sidan uppdaterades senast: