Förpackningsinsamling flerbostadshus: Anlita godkänd entreprenör 2024

Från och med 2024 ansvarar Sveriges kommuner för förpackningsinsamlingen från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Fastighetsägare till flerbostadshus som har infört förpackningsinsamling via privat entreprenör, behöver säkra att entreprenören är godkänd av SÅM. SÅM kommer successivt att införa förpackningsinsamling hos alla flerbostadshus, så att alla hushåll har bostadsnära insamling till 1 januari 2027. Under år 2024 kan fastighetsägare som erbjuder bostadsnära utsortering ansöka om ersättning från SÅM för förpackningsinsamlingen..

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut som säger att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter från och med 1 januari 2024. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha bostadsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall och kommer därför att ansvara för förpackningsinsamlingen. Mer information om lagändringen.

OM DITT FLERBOSTADSHUS REDAN IDAG HAR FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR - SÄKRA ATT DEN ANLITADE ENTREPRENÖREN ÄR GODKÄND AV SÅM

Lagändringen innebär att endast privata entreprenörer som är godkända av SÅM, kommer ha rätt att samla in förpackningar. År 2024 genomförs en auktorisation, där de privata entreprenörer som ansöker och uppfyller ställda krav får rätt att samla in förpackningar under året. Under åren 2025-2026 kommer SÅM successivt införa förpackningsinsamling hos alla flerbostadshus så att alla hushåll har bostadsnära insamling till 1 januari 2027.

Kommande förändringar betyder att du som är fastighetsägare till flerbostadshus som redan idag har förpackningsinsamling via en privat entreprenör, behöver se till att den anlitade entreprenören är godkänd av SÅM.

Se godkända (auktoriserade) entreprenörer

FASTIGHETSÄGARE TILL FLERBOSTADSHUS HAR MÖJLIGHET ATT SÖKA ERSÄTTNING FÖR FRAKTIONER MED UTSORTERING AV FÖRPACKNINGAR

Under den period då förpackningsinsamlingen kan ske via godkända privata entreprenörer, har fastighetsägare till flerbostadshus möjlighet att ansöka om ersättning från SÅM för de fastigheter som har bostadsnära insamling av förpackningsavfall.

För att kunna beviljas ersättning måste fastigheten ha utsortering av en eller flera av de förpackningsslag som omfattas av kommande lagkrav, dvs. pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade respektive färgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Ersättning utgår per förpackningsslag. Exempelvis: om boende i fastigheten har bostadsnära utsortering av plastförpackningar, är det för det plastförpackningar fastighetsägaren kan ansöka om ersättning. Ersättningens storlek baseras på antalet lägenheter.

Viktigt är att antalet kärl behöver vara rimligt dimensionerat till antalet lägenheter för att ersättning ska kunna erhållas. SÅM kommer att stämma mot anlitad entreprenör när ansökan behandlas.

Observera att det endast kommer vara möjligt att ansöka om ersättning då insamlingen sker via av SÅM godkända privata entreprenörer. SÅM kommer successivt att införa fastighetsnära förpackningsinsamling för alla hushåll under åren 2025-2026. I samband med att SÅM inför förpackningsinsamling kommer möjligheten att anlita auktoriserade entreprenörer att upphöra.


Ersättning per förpackningsslag och lägenhet

Förpackningsslag

kr per lägenhet och år (exkl moms)

Pappersförpackningar

128

Plastförpackningar

140

Glasförpackningar

47

Metallförpackningar

36

Ansök via webbformulär

Ansökan om ersättning kan lämnas in via ett webbaserat ansökningsformulär.
SÅM kommer att behandla ansökan och återkomma med besked om ersättning kan utgå.

För att kunna ansöka om ersättning behöver du som fastighetsägare fylla i en ansökan per anläggning där du anger följande uppgifter:

  • Fastighetsägarens kontaktuppgifter samt kundnummer.
  • Fastighetens anläggningsnummer och anläggningsadress till anläggningen (hämtstället). Anläggningsnummer och anläggningsadress hittar du på fakturan från SÅM.
  • Fastighetsbeteckning/-ar på de fastigheter som hör till anläggningen.
  • Hur många hushåll/lägenheter som totalt hör till anläggningen.
  • Information om eventuella samlokaliserade verksamheter som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen.
  • Vilka förpackningsslag som sorteras ut vid respektive anläggningen.
  • Hur många kärl per förpackningsslag som finns vid anläggningen.
  • Vilken privat avfallsentreprenör som anlitats för insamlingen av respektive förpackningsslag.
  • Vilka tömningsintervall för respektive avfallsslag fastigheten har idag.

När du skickat in ansökan gäller den tills vidare. När du skickar in ansökan godkänner du att SÅM registrerar, behandlar och lagrar uppgifterna för att kunna registrera och handlägga ditt ärende.

Flerbostadshus som inte har förpackningsinsamling idag men som vill införa det under 2024

Fastighetsägare som önskar införa fastighetsnära förpackningsinsamling under 2024 kan göra detta under förutsättning att en auktoriserad entreprenör har möjlighet att åta sig insamlingen. SÅM kommer successivt att införa fastighetsnära förpackningsinsamling för alla hushåll under åren 2025-2026.

Senast publicerad:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.