Ansökan om ersättning för förpackningsinsamling

Ansökan om ersättning lämnas in via det webbaserade ansökningsformuläret. SÅM kommer att behandla ansökan och återkomma med besked om ersättning kan utgå. Du måste fylla i en ansökan för varje anläggning.

Observera att det endast kommer vara möjligt att ansöka om ersättning då insamlingen sker via av SÅM godkända privata entreprenörer. SÅM kommer successivt att införa fastighetsnära förpackningsinsamling för alla hushåll under åren 2025-2026. I samband med att SÅM inför förpackningsinsamling kommer möjligheten att anlita auktoriserade entreprenörer att upphöra.

Mer information om villkoren kring ersättning för fastighetsnära förpackningsinsamling.

Samlokaliserad verksamhet

I formuläret ombeds du uppge om det finns någon samlokaliserad verksamhet utan eget abonnemang för avfallshämtning som hör till anläggningen.

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus. Om verksamheten däremot har egna sopkärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en privat entreprenör.

Observera att om du har missat att fylla i ett obligatoriskt fält i en digital blankett uppdateras sidan. Får du ingen bekräftelse när du har skickat in blanketten har du troligen missat ett obligatoriskt fält. Prova igen eller hör av dig till kontaktcenter.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR FÖRPACKNINGSINSAMLING FLERBOSTADSHUS 2024
Observera att du måste fylla i en ansökan för varje anläggning.


Kundnummer hittar du på tidigare fakturor.


Anläggningsnummer hittar du på tidigare fakturor.

Hämtställe.
Bostadstyp * (obligatorisk)
Bostadstyp


KONTAKTPERSONER


PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av pappersförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av pappersförpackningar


Antal kärl pappersförpackningar
Antal kärl pappersförpackningar

Kärlstorlek pappersförpackningar
Kärlstorlek pappersförpackningarTömningsintervall pappersförpackningar
Tömningsintervall pappersförpackningar

PLASTFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av plastförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av plastförpackningar


Antal kärl plastförpackningar
Antal kärl plastförpackningar

Kärlstorlek plastförpackningar
Kärlstorlek plastförpackningarTömningsintervall plastförpackningar
Tömningsintervall plastförpackningar

METALLFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av metallförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av metallförpackningar


Antal kärl metallförpackningar
Antal kärl metallförpackningar
Kärlstorlek metallförpackningar
Kärlstorlek metallförpackningarTömningsintervall metallförpackningar
Tömningsintervall metallförpackningar

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av ofärgade glasförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av ofärgade glasförpackningar


Antal kärl ofärgade glasförpackningar
Antal kärl ofärgade glasförpackningar
Kärlstorlek ofärgade glasförpackningar
Kärlstorlek ofärgade glasförpackningarTömningsintervall ofärgade glasförpackningar
Tömningsintervall ofärgade glasförpackningar

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR
Vi erbjuder sortering av färgade glasförpackningar * (obligatorisk)
Vi erbjuder sortering av färgade glasförpackningar


Antal kärl färgade glasförpackningar
Antal kärl färgade glasförpackningar
Kärlstorlek färgade glasförpackningar
Kärlstorlek färgade glasförpackningarTömningsintervall färgade glasförpackningar
Tömningsintervall färgade glasförpackningar

Finns det någon samlokaliserad verksamhet utan eget abonnemang för avfallshämtning som hör till anläggningen? * (obligatorisk)
Finns det någon samlokaliserad verksamhet utan eget abonnemang för avfallshämtning som hör till anläggningen?Senast publicerad:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.