tidningar och returpapper

Den 1 januari 2022 tog Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för insamling av returpapper från producenterna. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har SÅM det kommunala ansvaret för hantering av hushållsavfall och ansvarar därför för insamling och återvinning av returpapper. Endast entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM har rätt att samla in tidningar och returpapper.

Under begreppet tidningar och returpapper samlas mer eller mindre använt papper. Ibland delas returpapper in i mindre fraktioner som tidningar och papper. Returpapper läggs löst i avsett fack för tidningar och returpapper.

OM DITT FLERBOSTADSHUS HAR INSAMLING AV tidningar och returpapper

Endast privata entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM har rätt att samla in tidningar och returpapper. Entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade. Om entreprenören uppfyller ställda krav får den rätt att samla in tidningar och returpapper. Du som är fastighetsägare till flerbostadshus som har avtal tecknat innan 2022-01-01 med någon entreprenör för att hämta returpapper behöver kontrollera så att denna aktör är auktoriserad samt teckna ett nytt avtal.

OM DITT FLERBOSTADSHUS vill införa INSAMLING AV tidningar och returpapper

Fastighetsägare till flerfamiljshus/lägenhetshus kan anlita någon av de entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM för att transportera, behandla och återvinna tidningar och returpapper.

Fastighetsägaren kontaktar och skriver avtal direkt med en auktoriserad entreprenör som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år, vilken återfinns i renhållningstaxan.

Tidningar och returpapper på återvinningsstationen

I samband med att tidningar och returpapper blev ett kommunal ansvar, valde SÅM att ta över insamlingen av returpapper på befintliga återvinningsstationer där FTI samlar in övriga förpackningar. Detta är vårt primära sätt för en ordnad insamling av returpapper inom vårt verksamhetsområde. Det finns ett skötselavtal med FTI vilket innebär att om man - fram till den 31 december 2023 - vill anmäla behov av städning och-/eller tömning på återvinningsstationen så kontaktar man FTI enligt de anvisningar som finns på informationstavlan på återvinningsstationen eller via FTI's hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SÅM TAR ÖVER ANSVARET FÖR OBEMANNADE ÅTERVINNINGSSTATIONER 2024

Vid årsskiftet 2023/2024 får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Utifrån det ändrade insamlingsansvaret har kommunerna fått möjligheten att ta över ta över producenternas ÅVS:er från FTI, men kommunerna kan också välja att anlägga egna stationer med samma funktion. Samverkan Återvinning Miljö har valt att ta över befintliga obemannade återvinningsstationer (ÅVS:er) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner från FTI, och kommer därmed att ansvara för dessa från och med den 1 januari 2024. Läs mer om övertagandet av återvinningsstationer här.

Sidan uppdaterades senast:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se