Skapa ett fungerande miljörum

Ett bra miljörum är en förutsättning för välfungerande sortering och hämtning av avfall. Ett tryggt rum, tydlig information och rätt dimensionerade kärl och hämtningsintervall är några av nycklarna till att skapa ett bra miljörum.

Några av rekommendationerna grundar sig på en rapport från Avfall Sverige som lyfter verktyg och konkreta exempel på kommunikation, utbildning och tips om tekniska förbättringar för ökad källsortering i flerfamiljshus. Rapporten heter 2023:11/Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus. Länk till annan webbplats.

Ljust och fräscht, rent och snyggt

Ett bra miljörum är utformat och inrett på ett sätt som underlättar för både de boende som ska sortera sitt avfall och för de som sedan hämtar avfallet. Genom att hålla miljörummet fräscht och städat ökar också incitamentet för de boende att hålla miljörummet rent. SÅM:s rekommendationer:

  • Stora fönster och god ventilation och/eller luftrenare.
  • Rörelseaktiverad belysning som inte släcks förrän personen lämnat rummet.
  • Regelbunden städning av miljörum och kärl för att undvika nedskräpning.
  • Piffa till miljörummet med en trasmatta, lite hyllor eller tavlor på väggarna och en Ge och Ta-hörna.
  • Var uppmärksam på om kärlen räcker till och står lättåtkomliga för hyresgästerna.

Tryggt och tillgängligt

En aspekt som lyfts i rapporten från Avfall Sverige är att avfallsutrymmet eller miljörummet ska kännas tryggt och tillgängligt. SÅM:s rekommendationer:

  • Se till att det finns mobiltäckning i miljörummet.
  • Se till att miljörummet är tillgängligt även för personer med funktionsvariationer eller kognitiva svårigheter - alla ska kunna nå handtag, lock och liknande.

INFORMATION OCH SKYLTNING

En av de viktigaste faktorerna för att få en välfungerande avfallshantering är att de boende vet vad de ska göra och varför. Därför är det värt att tänka lite extra på hur informationen i miljörummet utformas. SÅM:s rekommendationer:

  • Placera matavfallspåsar synligt och se till att det alltid finns påsar.
  • Gör det lätt att göra rätt - tydliga skyltar med bildstöd och begränsat med text. Använd gärna det nationella skyltsystemet Länk till annan webbplats..
  • Gör det lätt att göra rätt - tydliga skyltar med bildstöd och begränsat med text.

Trycksaker att skriva ut eller beställa

För att göra det enkelt för dig har SÅM tagit fram information i olika format. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: