Informera hyresgäster

Är ni precis i färd med att inför matavfallssortering är vår erfarenhet att det är viktigt med personliga kontakter. Detta kan ni göra genom att exempelvis anordna informationsmöten eller dörrknackning.

Det är också viktigt att informationen är tydlig, lätt att förstå och att den repeteras i olika format. Till exempel kan ni använda er av anslag i trapphus eller gemensamma utrymmen, information på hyresavierna och utskick till berörda hyresgäster.

I miljörummen finns ofta stora möjligheter att väcka intresse för och uppmärksamma vad som är på gång, bland annat genom att se över placering av kärl eller att sätta klisterdekaler på golv, väggar och kärl.

I samband med att hyresgästernas biokorg, påsar och informationsbrev delas ut kan ni passa på att informera en gång till och avsätta tid för eventuella frågor. Glöm inte bort att även informera om att förpackningar fortfarande ska sorteras ut.

Trycksaker att skriva ut eller beställa

För att göra det enkelt för dig har SÅM tagit fram information i olika format. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

När någon flyttar in

När en ny hyresgäst flyttar in behöver den få information om er sopsortering. Kontrollera att det finns påsar och en biokorg i lägenhetens kök. Lämna information i samband med kontraktskrivning och visa miljörummet under inflyttningsdagen. Försäkra dig om att den nyinflyttade förstår hur sorteringen går till, avsätt tid för att visa hur man gör och besvara eventuella frågor. Det är enklast om det blir rätt från början.

Informera om och om igen

Information är en färskvara och vi tar alla till oss information på olika sätt. Därför är det viktigt att informera såväl nyinflyttade som tidigare hyresgäster regelbundet, även om allt fungerar som det ska just nu. Det finns många sätt att informera, engagera och uppmuntra på – oavsett om ni nyligen infört utsortering av matavfall eller om ni varit igång länge.

  • Var noga med positiv återkoppling till hyresgästerna och påminn om att deras insats gör skillnad.
  • Försöka skapa en gemenskap hyresgästerna emellan, det ökar engagemanget och gör att alla känner sig delaktiga.
  • Utbilda och informera era medarbetare så att de känner till hur avfallshanteringen fungerar och varför det är viktigt att sortera.
  • Kontrollera regelbundet att kärlen är korrekt och tydligt uppmärkta och att det finns matavfallspåsar tillgängliga för hyresgästerna.
  • Se över och uppdatera er information regelbundet, så att den är anpassad till de hyresgäster som exempelvis har annat språk än svenska som modersmål eller har kognitiva svårigheter.
  • Glöm inte bort att informera om avfallsförebyggande åtgärder – det bästa avfallet är trots allt det som inte uppkommer.

Besök av SÅM!

I den mån vi har möjlighet deltar SÅM gärna när ni har hyresgästdagar eller informationsmöten. Har ni idéer om andra åtgärder och vill bolla dessa med en sakkunnig handläggare? Hör av er till kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.