Underhåll av miljörum

Ett bra miljörum är en förutsättning för välfungerande sortering och hämtning av avfall. Ett tryggt rum, tydlig information och rätt dimensionerade kärl och hämtningsintervall är några av nycklarna till att skapa ett bra miljörum.

Rekommendationerna här grundar sig på en rapport från Avfall Sverige som lyfter verktyg och konkreta exempel på kommunikation, utbildning och tips om tekniska förbättringar för ökad källsortering i flerfamiljshus. Rapporten heter 2023:11/Bättre sorterat förpacknings- och matavfall i flerbostadshus. Länk till annan webbplats.

Håll det Rent och snyggt

Ett bra miljörum är utformat och inrett på ett sätt som underlättar för både de boende som ska sortera sitt avfall och för de som sedan hämtar avfallet. Genom att hålla miljörummet fräscht och städat ökar också incitamentet för de boende att hålla miljörummet rent. SÅM:s rekommendationer:

 • Var uppmärksam på om kärlen räcker till och står lättåtkomliga för hyresgästerna.
 • Spola av kärlen efter varje hämtning för att undvika skadedjur och dålig lukt.
 • Städa miljörummet regelbundet för att undvika nedskräpning.
 • Piffa till miljörummet med en trasmatta, lite hyllor eller tavlor på väggarna och en Ge och Ta-hörna.

Information och skyltning

En av de viktigaste faktorerna för att få en välfungerande avfallshantering är att de boende vet vad de ska göra och varför. Därför är det värt att tänka lite extra på hur informationen i miljörummet utformas. SÅM:s rekommendationer:

 • Placera matavfallspåsar synligt och se till att det alltid finns påsar.
 • Gör det lätt att göra rätt - tydliga skyltar med bildstöd och begränsat med text. Använd gärna det nationella skyltsystemet.

Trycksaker att skriva ut eller beställa

För att göra det enkelt för dig har SÅM tagit fram information i olika format. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Informera om och om igen

Information är en färskvara och vi tar alla till oss information på olika sätt. Därför är det viktigt att informera såväl nyinflyttade som tidigare hyresgäster regelbundet, även om allt fungerar som det ska just nu. Det finns många sätt att informera, engagera och uppmuntra på – oavsett om ni nyligen infört utsortering av matavfall eller om ni varit igång länge.

 • Var noga med positiv återkoppling till hyresgästerna och påminn om att deras insats gör skillnad.
 • Försöka skapa en gemenskap hyresgästerna emellan, det ökar engagemanget och gör att alla känner sig delaktiga.
 • Utbilda och informera era medarbetare så att de känner till hur avfallshanteringen fungerar och varför det är viktigt att sortera.
 • Kontrollera regelbundet att kärlen är korrekt och tydligt uppmärkta och att det finns matavfallspåsar tillgängliga för hyresgästerna.
 • Se över och uppdatera er information regelbundet, så att den är anpassad till de hyresgäster som exempelvis har annat språk än svenska som modersmål eller har kognitiva svårigheter.
 • Glöm inte bort att informera om avfallsförebyggande åtgärder – det bästa avfallet är trots allt det som inte uppkommer.

Sidan uppdaterades senast: