Nya lagar för avfallshantering 2024 och 2027

År 2024 och 2027 sker lagändringar kring avfallshantering som påverkar dig. Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av de vanligaste förpackningsslagen.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871) Länk till annan webbplats.. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare att sortera förpackningsavfallet. Syftet är att fler förpackningar ska återvinnas och behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Boende i småhus och fritidshus

Utifrån kommande lagändringar och beslut i respektive kommuns fullmäktige är avfallsabonnemanget fastighetsnära insamling, FNI, obligatoriskt för villa- och fritidshusabonnenter i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner från och med andra halvan av 2023. Med FNI uppfylls både lagkravet på matavfallsutsortering och det kommande lagkravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Boende i flerfamiljshus

Du som bor i ett flerfamiljshus kommer att få tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Du som bor i lägenhet där utsortering av matavfall införs kommer att få hem material för att kunna komma igång med detta. Du kommer att få en behållare för matavfall, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slänger du i en plastpåse som du försluter väl innan du slänger den i sopkärlet märkt restavfall. Matavfallet slänger du i sopkärlet märkt matavfall. Avfallet töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall.

Kom ihåg att inte slänga några förpackningar i mat- eller restavfallet! Alla förpackningar av metall, plast, glas och kartong, samt returpapper lämnas som vanligt till en återvinningsstation, eller i miljörummet, om er fastighet har förpackningsinsamling där.

Fastighetsägare för flerfamiljshus behöver teckna abonnemang för matavfallsutsortering

För att komma igång med matavfallssortering hör ni av er till oss för att teckna abonnemang. Vi hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och tömningsintervall utifrån fastighetens behov. Vi kan även ge råd kring kärluppställning eller miljörum. Kontakta oss per mejl: matavfall@samiljo.se eller per telefon: 010-414 47 00.

Vid utsortering av matavfall får ni utställt kärl (140 liter) avsedda för enbart matavfall. När matavfallet sorteras ut, kan ni troligen även minska antalet befintliga restavfallskärl. Bra att veta är att mat- och restavfallskärlen behöver tömmas med samma hämtningsintervall.

Varje hushåll i fastigheten får en behållare för matavfall, en s.k. biokorg, som förslagsvis placeras under diskbänken, papperspåsar till denna och en sorteringsguide. Restavfallet slängs i en plastpåse som försluts väl innan den slängs i sopkärlet. Soporna töms sedan med en tvåfacksbil som håller isär mat- och restavfall.

Matavfallsutsortering för verksamheter

Kravet på utsortering av matavfall från och med den 1 januari 2024 omfattar även verksamheter som genererar kommunalt avfall. Till kommunalt avfall räknas mat- och restavfall som uppkommer i exempelvis personalmatsalen.

Eftersom SÅM ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner behöver din verksamhet höra av sig för att teckna ett abonnemang för avfallshämtning hos oss. Vi hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och lämpligt tömningsintervall utifrån verksamhetens behov. Vi kan även ge viss rådgivning kring kärluppställning eller miljörum.

Kontakta oss per mejl: matavfall@samiljo.se eller per telefon: 010-414 47 00.

SÄSONGSBETONADE VERKSAMHETER

Säsongsbetonade verksamheter kontaktar SÅM inför säsongens uppstart. Då startas ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet datum. Inför säsongens avslut kontaktas SÅM återigen och abonnemanget avslutas.

VERKSAMHETER SOM GER UPPHOV TILL BIOAVFALL SOM KOMMUNEN INTE ANSVARAR FÖR

Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall, ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning. Mer information finns hos Naturvårdsverket: Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.


KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

Sidan uppdaterades senast: