Taxor och abonnemangsalternativ

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera ditt avfall. Avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommun är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och täcker kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

Renhållningstaxan är miljöstyrd vilket innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö.

Du kan läsa renhållningstaxan i sin helhet på webben.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

ABONNEMANGSALTERNATIV 2024

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI), villaägare

 • Två stycken 370-literskärl indelade i fyra fack, en FNI-handbok, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt en minimizer för mjukplast
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Taxa per år inklusive moms
Tabell: Avgifter Fastighetsnära insamling, villaägare

Rörlig avgift

1 880 kr

Fast avgift

1 185 kr

Total kostnad/år

3 065 kr

1.2 Extra kärl plast- och pappersförpackningar

 • Ett 370-literskärl för plast- och pappersförpackningar i tvådelat kärl, utöver befintligt abonnemang
 • Tömning av kärlet (kärl 3) sker var fjärde vecka i samband med ordinarie hämtning av kärl 2
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Taxa per år inklusive moms
Tabell: avgift extra kärl plast- och pappersförpackningar, villaägare

Rörlig avgift

600 kr

1.3 Extra kärl restavfall

 • Ett 190-literskärl för restavfall, utöver befintligt abonnemang
 • Tömning av kärlet (kärl 3) sker var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning av kärl 1
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Taxa per år inklusive moms
Tabell: Avgift extra kärl restavfall, villaägare

Rörlig avgift

976 kr

2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING, villaägare

 • Två stycken 370-literskärl indelade i fyra fack, en FNI-handbok, en elektronikbox, samt en minimizer för mjukplast
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall ska vara tomt vid soptömning
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Facket för matavfall får inte användas
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

Tabell: Avgifter fastighetsnära insamling med hemkompostering, villaägare

Rörlig avgift

1 541 kr

Fast avgift

1 185 kr

Total kostnad/år

2 726 kr


Dina abonnemangsalternativ: Fritidshus med sommarabonnemang

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI), fritidshus med sommarabonnemang

 • Två stycken 370- eller 660-literskärl indelade i fyra fack, en FNI-handbok, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt en minimizer för mjukplast
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio respektive fem tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Taxa per år inklusive moms
Tabell: Avgifter Fastighetsnära insamling, fritidshus med sommarabonnemang


370 l kärl

660 l kärl

Rörlig avgift

735 kr

1 383 kr

Fast avgift

724 kr

724 kr

Total kostnad/år

1 459 kr

2 107 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING, fritidshus med sommarabonnemang

 • Två stycken 370-literskärl indelade i fyra fack, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio respektive fem tömningar). Observera att facket för matavfall ska vara tomt vid soptömning
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-5 meter
 • Facket för matavfall får inte användas
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

Tabell: Avgifter fNI med hemkompostering, fritidshus med sommarabonnemang

Rörlig avgift

603 kr

Fast avgift

724 kr

Total kostnad/år

1 327 kr

 

Dina abonnemangsalternativ: Flerbostadshus

Knapp: Expandera för svar

FAST avgift, Flerbostadshus

Tabell: Fast avgift, flerbostadshus

Flerbostadshus, per lägenhet

620 kr

Korridorsboende, per lägenhet

312 kr

Tilläggsavgifter

Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Flerbostadshus och verksamheter betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Tabell: avstånd och tilläggsavgifter, flerbostadshus

Avstånd

Avgift per kärl och år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

10,1-20 meter

1 061 kr

2 122 kr

4 243 kr

20,1-30 meter

1 591 kr

3 182 kr

6 365 kr

30,1-40 meter

2 122 kr

4 243 kr

8 486 kr

40,1-50 meter

2 652 kr

5 304 kr

10 608 kr

1. Sortera matavfall, Flerbostadshus

Tabell: Rörlig avgift vid hämtning av matavfall, flerbostadshus

Kärlstorlek matavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

140 liter

446 kr

980 kr

2 129 kr


Tabell: Rörlig avgift vid hämtning av restavfall, flerbostadshus

Kärlstorlek restavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

140 liter

758 kr

1 662 kr

Erbjuds inte

190 liter

1 104 kr

2 419 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 184 kr

4 815 kr

10 499 kr

660 liter

3 900 kr

8 592 kr

18 733 kr

2. Blandat mat- och restavfall, flerbostadshus - kan ej nytecknas

Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall, flerbostadshus

Kärlstorlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

190 liter

1 672 kr

3 678 kr

8 024 kr

370 liter

3 332 kr

7 333 kr

15 993 kr

660 liter

5 939 kr

13 072 kr

28 519 kr

3. Djupbehållare, flerbostadshus

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.

Abonnemang för "blandat mat- och restavfall" kan ej nytecknas. Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Tabell: Rörlig avgift djupbehållare, flerbostadshus

Storlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

Restavfall eller blandat mat- och restavfall upp till 5 m3

14 210 kr

31 259 kr

Matavfall upp till 3 m3

11 252 kr

24 754 kr


Tabell: Behandlingsavgift djupbehållare, flerbostadshus

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 072 kr

Matavfall

536 kr

Blandat mat- och restavfall

1 608 kr

4. Hushållsavfall i container

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

Abonnemang för "blandat mat- och restavfall" kan ej nytecknas. Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Tabell: Rörlig avgift tömning av container, flerbostadshus

Volym m3

Årshyra

Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

Upp till 4 m3

4 162 kr

15 109 kr

33 242 kr

4,1-8 m3

6 242 kr

15 109 kr

33 242 kr


Tabell: Behandlingsavgift containertömning, flerbostadshus

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 072 kr

Matavfall

536 kr

Blandat mat- och restavfall

1 608 kr


Räkneexempel: Flerbostadshus

Knapp: Expandera för svar

Räkneexempel: flerbostadshus, 15 lägenheter

Tabell: utsortering av matavfall, tömning varje vecka

Fast lägenhetsavgift

Matavfall, 2 st 140 L kärl

Restavfall, 2 st 370 L kärl, 1 st 190 L kärl

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 620 kr

2 x 980 kr

2 x 4 815 kr + 1 x 2 419 kr

23 309 kr

1 554 kr


Tabell: Blandat mat- och restavfall, tömning varje vecka (går ej att nyteckna)

Fast lägenhetsavgift

3 st 370 L kärl, blandat mat- och restavfall

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 620 kr

3 x 7 333 kr

31 299 kr

2 087 kr

Dina abonnemangsalternativ: Verksamhet

Knapp: Expandera för svar

FAST avgift, verksamhet

Tabell: Fast avgift, verksamhet

Verksamhet med kärl, kostnad per kärl och tömning

28 kr

Verksamhet med container/djupbehållare, kostnad per behållare och tömning

114 kr

För verksamheter tas en fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av den fasta avgiften.

Tilläggsavgifter

Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Flerbostadshus och verksamheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Tabell: avstånd och tilläggsavgifter, verksamhet

Avstånd

Avgift per kärl och år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

10,1-20 meter

1 061 kr

2 122 kr

4 243 kr

20,1-30 meter

1 591 kr

3 182 kr

6 365 kr

30,1-40 meter

2 122 kr

4 243 kr

8 486 kr

40,1-50 meter

2 652 kr

5 304 kr

10 608 kr

1. Sortera matavfall, verksamhet

Tabell: Rörlig avgift vid hämtning av matavfall, verksamhet

Kärlstorlek matavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

140 liter

446 kr

980 kr

2 129 kr

Specialtaxa för rörlig avgift vid hämtning av utsorterat matavfall i verksamheter där matavfall uppstår i större mängd jämfört med avfall från bostadsändamål, till exempel restauranger och tillagningskök.

tabell: Specialtaxa rörlig avgift vid hämtning av matavfall, verksamhet

Kärlstorlek matavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

140 liter

669 kr

1 470 kr

3 193 kr

 

Tabell: Rörlig avgift vid hämtning av restavfall, verksamhet

Kärlstorlek restavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

140 liter

758 kr

1 662 kr

Erbjuds inte

190 liter

1 104 kr

2 419 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 184 kr

4 815 kr

10 499 kr

660 liter

3 900 kr

8 592 kr

18 733 kr

2. Blandat mat- och restavfall, verksamhet - kan ej nytecknas

Abonnemang för "blandat mat- och restavfall" kan ej nytecknas. Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall, verksamhet

Kärlstorlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/vecka

190 liter

1 672 kr

3 678 kr

8 024 kr

370 liter

3 332 kr

7 333 kr

15 993 kr

660 liter

5 939 kr

13 072 kr

28 519 kr

3. Djupbehållare, verksamhet

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.

Abonnemang för "blandat mat- och restavfall" kan ej nytecknas. Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Tabell: Rörlig avgift djupbehållare, verksamhet

Storlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

Restavfall eller blandat mat- och restavfall upp till 5 m3

14 210 kr

31 259 kr

Matavfall upp till 3 m3

11 252 kr

24 754 kr


Tabell: Behandlingsavgift djupbehållare, verksamhet

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 072 kr

Matavfall

536 kr

Blandat mat- och restavfall

1 608 kr

4. Hushållsavfall i container

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

Abonnemang för "blandat mat- och restavfall" kan ej nytecknas. Taxa för "blandat mat- och restavfall" upphör att gälla när SÅM har ställt ut kärl för matavfallsutsortering hos respektive abonnent.

Tabell: Rörlig avgift tömning av container, verksamhet

Volym m3

Årshyra

Avgift per år1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

Upp till 4 m3

4 162 kr

15 109 kr

33 242 kr

4,1-8 m3

6 242 kr

15 109 kr

33 242 kr


Tabell: Behandlingsavgift containertömning, verksamhet

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 072 kr

Matavfall

536 kr

Blandat mat- och restavfall

1 608 kr


Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.