Verksamhet

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871) Länk till annan webbplats.. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Kravet på utsortering av matavfall från och med den 1 januari 2024 omfattar även verksamheter som genererar kommunalt avfall. Till kommunalt avfall räknas mat- och restavfall som uppkommer i exempelvis personalmatsalen.

Varför ska jag sortera?

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Genom att sortera på ett bra sätt kan olika slags avfall tas om hand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Ju renare ditt avfall är desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Dessutom är det faktiskt ett lagbrott att inte sortera sitt avfall!

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Tyvärr ökar mängden avfall för varje år. Tillsammans kan vi ändra på detta och skapa en hållbar framtid!

Sidan uppdaterades senast: