Ansök om att bli auktoriserad entreprenör

Denna sida riktar sig till aktörer som önskar bli auktoriserad entreprenör inom Auktorisationssystem för insamling av frityrolja och spillfett under kommunalt ansvar.

Auktorisationssystem för insamling av frityrolja och spillfett under kommunalt ansvar

Frityroljor och annat spillfett från restaurangverksamhet eller annan beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandel klassas som ett kommunalt avfall. Eftersom SÅM ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner är det också SÅM som ansvarar för insamlingen av frityroljor och spillfett. Endast privata entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM har rätt att samla in frityrolja och spillfett.

KRAV OCH VILLKOR

För att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Auktorisationssystem för insamling av frityrolja och spillfett under kommunalt ansvar behöver vissa krav och villkor uppfyllas.

Samtliga krav och villkor framgår i upphandlingsunderlaget via e-Avrop Länk till annan webbplats..

Här är några exempel:

  • Samtliga kunder i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner kan teckna avtal med entreprenören på de villkor som följer av avtalet.

  • Ni tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år. Maxtaxan för 2024 är 200 kr / hämtning.
  • Entreprenören ska tillhandahålla för uppdraget lämpliga kärl/behållare som ska vara tydligt uppmärkta för avfallsslaget.

  • Entreprenören ska följa avfallshierarkin och verka för ökad återanvändning och återvinning samt bidra till utvecklingen av rationella, miljöanpassade och ekonomiska hämtningssystem.

ANSÖK OM ATT BLI AUKTORISERAD FÖR insamling av frityrolja och spillolja under kommunalt ansvar

Ta del av mer information om auktorisationssystemet och ansök i upphandlingsverktyget e-Avrop Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades senast:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se