Mat- och restavfall från verksamhet

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall. Det innebär att din verksamhet behöver ha ett abonnemang för avfallshämtning hos oss.

Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall. Kravet omfattar även verksamheter som genererar kommunalt avfall. Till kommunalt avfall räknas mat- och restavfall som uppkommer i exempelvis personalmatsalen.

Eftersom SÅM ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner behöver din verksamhet ha ett abonnemang för avfallshämtning hos oss. Vi hjälper er gärna att beräkna antal kärl för mat- respektive restavfall, storlek och lämpligt tömningsintervall utifrån verksamhetens behov. Vi kan även ge viss rådgivning kring kärluppställning och miljörum.

I vissa fall ingår hämtning av hushållssopor i hyresavtalet vilket innebär att det då är er hyresvärd som ska teckna abonnemang för matavfallsinsamling. Stäm av med er hyresvärd vad som gäller för er fastighet.

Papperspåse för utsortering av matavfall

I samband med att utsortering av matavfall införs hos er ställs ett 140L-kärl ut hos er. Vi hjälper er att välja passande storlek på matavfallspåse, tillhörande hållare och lämpligt hämtningsintervall. Matavfallspåsarna är tillverkade av en speciell sorts papper som släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar, vilket gör att de håller tätt. 

Det är viktigt att enbart använda godkända papperspåsar för matavfall. Matavfallet körs till en anläggning för rötning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Processen tar ca sex månader från det att du lägger ditt matavfall i kärlet till dess att processen är klar. På grund av den korta rötningsprocessen är det viktigt att endast de bruna papperspåsarna används, inte andra typer av påsar av till exempel plast. Andra typer av påsar riskerar att inte brytas ned och därmed spridas på våra åkrar.

Matavfallspåsen finns i tre olika storlekar; 9L, 19L och 45L.

Grå matavfallsbehållare med matavfallspåse.

Matavfallspåse 9L

Matavfallspåse 19 liter

Matavfallspåse 19L

45liters papperspåse för matavfall.

Matavfallspåse 45L

Hållare för matavfallspåsen

Det är viktigt att hållaren för matavfallspåsen är ventilerande, så att luften kan cirkulera runt påsen. Hållare för papperspåsen går att beställa från SÅM, vi har flera tillgängliga varianter. Det finns flera företag som säljer stilrena lösningar för avfallshantering. Tänk på att göra plats även för sortering av förpackningar.

Grå matavfallsbehållare.

Hållare för matavfallspåse 9L

Hållare för matavfallspåse 19L

Hållare för matavfallspåse 19L

Hållare för matavfallspåse 45L.

Hållare för matavfallspåse 45L

Restavfall

Restavfallet slängs i en plastpåse som försluts väl innan den slängs i sopkärlet märkt restavfall.

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.