Övrigt verksamhetsavfall

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för insamling och hantering av kommunalt avfall, men inte verksamhetsavfall.

Vad är kommunalt avfall?

Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall, det vill säga avfall som liknar avfall från hushåll. Exempel på företag/verksamheter där kommunalt avfall uppstår är sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt företag som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal. Det kan vara mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- eller kundtoaletter.

Vad är verksamhetsavfall?

Verksamhetsavfall är det övriga avfallet som uppstår i företag, till exempel i affärer eller i företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Det kan vara wellpapp, betong, byggavfall, produktionsspill, elavfall och farligt avfall.

Du som äger flerbostadshus eller driver verksamhet ansvarar för ditt verksamhetsavfall. Du kan anlita en privat avfallsentreprenör och beroende på avfallets mängd kan du även lämna vissa avfallsfraktioner på återvinningscentralen mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs av firmatecknare. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

Sidan uppdaterades senast:

Sidans innehåll

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se