Bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är SÅM, eller de entreprenörer som är auktoriserade, som får samla in sådant bygg- och rivningsavfall i Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras och lämnas till en återvinningscentral. För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall som omfattas av det kommunala ansvaret.

Beställning av uppdraget sker direkt av entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år. Maxtaxan är en del av Renhållningstaxan.

Anlita en auktoriserad entreprenör

Hämtningen får, från och med den 1 januari 2023, enbart utföras av någon av de entreprenörer som är auktoriserade (godkända) av SÅM för att transportera och behandla bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, grovavfall, elektronikavfall och trädgårdsavfall.

Sidan uppdaterades senast: