Avfallshämtning

Latrin

Från och med säsongen 2019 kommer det att vara budning för hämtning av latrinkärl. Det innebär att ditt kärl inte längre töms på angivna dagar, utan du får själv ta kontakt med vårat kontaktcenter via mejl eller telefon när det är dags för tömning.

Tömningen sker med separat bil och turerna körs på onsdagar udda veckor. Chauffören hämtar ditt fulla latrinkärl och lämnar ett tomt hos dig.

Avgift per budning och latrinbehållare i Gislaved-, Gnosjö- och Värnamo kommun är 375 kr inklusive moms.

Frågor och svar

När hämtas mitt latrinkärl?

Tömning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo sker efter budning. Turerna körs på onsdagar udda veckor.

I Vaggeryds kommun sker latrintömning på ordinarie tömningsdag för hushållsavfall under perioden 1 maj - 30 september.

Vad behöver jag tänka på inför latrintömning?

  • Använda behållare ska förslutas och ställas fram vid tomtgräns intill kärl för hushållsavfall, senast kl. 06:00 aktuell dag. Behållaren ska vara lättåtkomlig, området runtom ska vara fritt från grenar och dylikt
  • Latrinkärlet får enbart innehålla avföring och toalettpapper
  • Kärlet bör inte väga mer än 15 kg
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.