Slam

Du som har en enskild avloppsanläggning behöver regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan.

Tömningen av brunnar, minireningsverk och i vissa fall slutna tankar är schemalagd och ska i normalfall utföras minst en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg. Behövs det fler tömningar gör du en budning via kontaktcenter. Detta gäller även dig som tidigare har haft fler schemlagda tömningar per år.

Vid behov av akut slamtömning utanför kontaktcenters öppettider ringer du journumret 0371-500 97. Observera att jourtaxa utgår vid akut tömning.

Framkomlighet

Har du fått avisering om slamtömning? Se över att vägen till din fastighet och slamanläggning är framkomlig för tungt fordon.

 • Vägen ska vara minst 3 meter bred.
 • Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
 • Vägen ska kunna bära ett fordon med vikten 30 ton.
 • Vägen ska hållas halkfri och vara plogad när det är snö.
 • Det ska finnas vändmöjlighet för fordonet.
 • Vägen till brunnen ska vara fri från hinder t.ex. snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker etc.
 • Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta (max vikt 35 kg vid skjutning åt sidan, max vikt 15kg om locket måste lyftas)
 • Slamanläggningen ska vara tydligt märkt med röd vimpel eller annan röd markering, och området röjt från grenar, hög vegetation och vintertid skottad/sandad.

Om framkomligheten just nu är begränsad och du vill undvika en eventuell framkörningsavgift - det vill säga att en avgift tas ut även om tömning inte kan genomföras, rekommenderar vi dig att avboka den planerade slamtömningen. Du behöver dock kontakta oss vid ett senare tillfälle under året för att buda en tömning när framkomligheten är bättre.

För att avboka når du oss på telefonnummer: 010-414 47 00 eller e-post: kontakt@samiljo.se. Tänk på att avboka senast veckan före aviserad tömning.

Ibland krävs närvaro av TMA-fordon

På vissa platser bedömer SÅM att det krävs närvaro av skyddsfordon (TMA-fordon) vid slamtömning av enskild avloppsanläggning. Orsaken är att chauffören behöver utföra arbetet i anslutning till en trafikerad väg. Närvaro av skyddsfordon minskar risken för allvarliga personskador för såväl chaufför som andra trafikanter genom att arbetsmiljö och trafiksäkerhet förbättras. Kravet på skyddsfordon innebär att du utöver ordinarie slamtömningsavgift kommer att debiteras en tilläggsavgift för TMA-bil.

Få kvittens via sms när din anläggning har tömts

Du kan anmäla att du önskar få ett SMS när din anläggning har tömts genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Viktigt! Om vi inte har kunnat utföra en tömning eller om problem med avloppsanläggningen har uppmärksammats i samband med tömning skickas inget SMS. Vi kommer då istället att kontakta dig via brev eller e-post.

Anmälan för SMS-kvittens efter tömning av enskild avloppsanläggningOm tömning inte har kunnat ske eller om problem med avloppsanläggningen uppmärksammats skickas inget SMS. Vi kontaktar dig istället via brev eller e-post.Egen sugslang

Har du en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens uppställningsplats kan du köpa en egen sugslang och lägga ut när det är dags för tömning, och på så sätt slippa slangdragningstillägg. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar från både internet eller lokala företag.

Det som behövs är:
 • Tre tums vakuumbeständig sugslang som når mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen
 • Snabbkoppling modell 42 hankoppling med slangsockel 75 mm
 • Snabbkoppling modell 42 honkoppling med slangsockel 75 mm
 • Två slangklämmor

Det går även att köpa till lock som sätts på slangändarna när slangen inte används.

Lägg ut slangen mellan din avloppsanläggning och slambilen uppställningsplats när det är dags för slamtömning. Honkopplingen ska vara vänd mot slambilen. Slangen bör skyddas från direkt solljus när den förvaras mellan tömningarna, till exempel under en presenning.

Akuttömning

För akuttömning utanför kontaktcenters öppettider, kontakta Sandahls Entreprenad, tel. 0371-500 97.

Priser

Information om priser finner du i renhållningstaxan som uppdateras varje år.

Frågor och svar

När hämtas mitt latrinkärl?

Knapp: Expandera för svar

Latrinhämtning sker efter budning. Hämtningen sker med flakbil inom 5 arbetsdagar efter beställning.

Läs mer om latrinhämtning.

Vad är det för mått på latrinkärlet?

Knapp: Expandera för svar

Bredd 395 mm
Djup 395 mm
Höjd 430 mm
Volym cirka 37 liter

Läs mer om latrinhämtning.

När töms min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Tömningen av brunnar, minireningsverk och i vissa fall slutna tankar är schemalagd och genomförs en gång per år utan att beställning behöver göras. Tömningen aviseras i förväg.

Du kan anmäla att du önskar få ett SMS när din anläggning har tömts. Om vi inte har kunnat utföra en tömning eller om problem med avloppsanläggningen har uppmärksammats i samband med tömning skickas inget SMS. Vi kommer då istället att kontakta dig via brev eller e-post. Anmäl dig till SMS-kvittens.

Läs mer om tömning av enskild avloppsanläggning.

Kan jag skaffa en egen sugslang till min enskilda avloppsanläggning?

Knapp: Expandera för svar

Har du en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens uppställningsplats kan du köpa en egen sugslang och lägga ut när det är dags för tömning, och på så sätt slippa slangdragningstillägg. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar från både internet eller lokala företag.

Läs mer om sugslang till enskild avloppsanläggning.

Hur gör jag för att beställa en extra eller akut slamtömning?

Knapp: Expandera för svar

Extratömning beställs via kontaktcenter. Vid behov av akut slamtömning utanför kontaktcenters öppettider ringer du journumret 0371-500 97. Observera att jourtaxa utgår vid akut tömning.

Jag ska flytta, vad behöver jag tänka på?

Knapp: Expandera för svar

Om du ska flytta till eller från ett hus med slambrunn behöver du anmäla ett ägarbyte. Det gör du enkelt genom att fylla i blanketten för anmälan om ägarbyte.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.