För ägare av flerfamiljshus & verksamheter

anslut din fastighet TILL utsortering av matavfall!

Sveriges riksdag har beslutat att insatser ska vidtas så att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast år 2020. På politisk nivå beslutades införandet av avfallssystem fastighetsnära insamling (FNI), vilket består av dels utsortering av matavfall, dels möjlighet att sortera förpackningar direkt i sopkärlet.

Du som har en verksamhet eller är fastighetsägare till ett flerfamiljshus kommer i första skedet att erbjudas utsortering av matavfall. Väljer du att tacka ja så kommer du att få speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall att placera direkt under diskbänken, samt påsar till denna.

Det matavfall som sorteras ut kommer att tas tillvara för att genom rötning producera miljövänlig växtnäring samt gas för fordonsdrift, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Genom att sortera ditt matavfall gör du alltså en värdefull insats för miljön.

I och med införandet av det nya systemet justerades taxan till att vara miljöstyrd, vilket innebär att den billigaste taxan är den som gynnar miljön. I detta fall utsortering av matavfall.

Vet ni redan vilken lösning ni vill ha eller om ni behöver hjälp med att bestämma vad som blir bäst för just er så tveka inte att ta kontakt med oss så ska vi finna en bra lösning. Införandet startade hösten 2019 och pågår.

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor