Sophämtning

Viktig info! Tömningsdagar för FNI-kärl 2 har tyvärr i vissa fall ändrats sedan brevet om nya tömningsdagar skickades ut. Du som berörs kommer att få ett nytt brev med korrekta hämtningsdagar. Fram till dess hänvisar vi till hämtningskalendern nedan. Om något är oklart är du alltid välkommen att kontakta oss!

Hämtning av hushållsavfall för en- och tvåfamiljshus ,med blandat mat- och restavfall sker normalt varannan vecka. Samtliga FNI-abonnemang har tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. För fritidshus finns även möjlighet att teckna sommarabonnemang, vilket innebär att tömning sker enbart under sommarhalvåret.

För information om aktuella tömningsdagar för just dig, sök i kalendern nedan. 

sök efter dina tömningsdagar

Här har du möjlighet att söka efter ditt tömningsschema. Du söker genom att skriva in den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. När du skrivit in minst tre tecken kommer du få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit. När du hittat din adress klickar du på adressen för att välja den. Du som har FNI-abonnemang kommer att se att dina tömningar är markerade med antingen 1 eller 2, vilket avser siffran på det kärl som töms dagen i fråga.

Observera att sophämtningskalendern är under uppbyggnad och tömningsdagar gällande kärl 2 för dig som har FNI-abonnemang läses in löpande i samband med utkörning av kärlen. Om du inte hittar tömningen av kärl 2 på din adress så avvakta till någon vecka efter att du fått dina sopkärl och sök sedan igen. 


Mattias Jalonen i varselkläder rullar ut fyrfackskärl till sopbilen för tömning. 

FRÅGOR OCH SVAR

När töms mina sopkärl under jul och nyår?

Knapp: Expandera för svar

SOPHÄMTNING UNDER JUL OCH NYÅR

JULVECKAN


Ordniarie tömningsdag

Töms istället

Mån 23/12

Sön 22/12

Tis 24/12

Mån 23/12

Ons 25/12

Tors 26/12

Tors 26/12

Fre 27/12

Fre 27/12

Lör 28/12


NYÅRSVECKAN


Ordinarie tömningsdag

Töms istället

Mån 30/12

Mån 30/12 (inga ändringar)

TIs 31/12

Tis 31/12 (inga ändringar)

Ons 1/1

Tors 2/1

Tors 2/1

Fre 3/1

Fre 3/1

Lör 4/1Mån 6/1

Mån 6/1 (inga ändringar)

Mitt sopkärl har inte blivit tömt

Knapp: Expandera för svar

Vid missad soptömning, kontakta oss

Vad gör jag när mina matavfallspåsar är slut?

Knapp: Expandera för svar

När dina matavfallspåsar börjar ta slut beställer du enkelt nya genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl.

Skulle du ändå inte få påsar, vänligen fyll i blanketten felamälan så att vi kan påtala detta för vår entreprenör.

Vad gör jag om något av facken i FNI-kärlen inte räcker till?

Knapp: Expandera för svar

En del abonnenter har svårt att få plats med plasten i avsett fack. Vi kommer att se över indelningen i kärlen framöver, men fram till dess rekommenderar vi följande:

1. Var noga med att använda minimizern för att förpacka din mjukplast ordentligt innan du slänger den i sopkärlet.

2. Om du gör större inköp med mycket plastförpackningar så rekommenderar vi att du åker till återvinningsstationen med dem. Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för att rymma förpackningar av dessa slag.

3. Försök tänka till vid inköp och om möjligt välja varor som inte är inplastade - på så sätt kan vi påverka producenterna att minska mängden plastförpackningar.

4. Om facket ändå inte räcker till, så hänvisar vi till närmaste återvinningsstation.

Vad händer med avfallet efter att det hämtats hemma hos mig?

Knapp: Expandera för svar

Avfallet körs till en omlastningsstation i Gislaved eller Värnamo. Där töms varje fraktion var för sig och mellanlagras i väntan på transport vidare.

- De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

- Allt som hamnar i påsen för restavfall körs till förbränning för energiåtervinning, antingen till Jönköpings energi eller Ljungby. Av restavfallet blir det elektricitet och fjärrvärme. 

- Det insamlade matavfallet transporteras till en biogasanläggning på tekniska verken i Linköping. Materialet förs vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas uppstår. Det som blir kvar efter processen används som biogödesel till åkermark.

Vad behöver jag tänka på inför tömning?

Knapp: Expandera för svar

För att vi


Vad behöver jag tänka på inför soptömning?

Knapp: Expandera för svar
  • Ställ ut kärlet senast kl. 06:00 på tömningsdagen vid gatan eller trottoaren (eller vid farbar väg på landsbygden). De nya FNI kärlen ska stå med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.  
  • Tänk på att du behöver ha ett utrymme på minst 50 cm runt kärlet och fyra meter ovanför så att det inte fastnar i träd eller liknande när kärlet lyfts.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte väga så mycket att det blir uppenbara svårigheter att flytta.
  • Förpacka soporna väl innan de läggs i kärlet, så att risken för lukt, spill och nedsmutsning av kärlet minskas. Aska och sot ska förpackas väl och får inte vara varm.
  • Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Transportväg för bil och kärl ska alltid vara framkomlig. Vägen ska med andra ord ha fri bredd, bärighet och vara snöröjd och sandad.
  • Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för en 10 meter lång lastbil. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, kan sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.
Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor