FNI-kärlen

Villa- och fritidshusägare som ansluter sig till fastighetsnära insamling (FNI) får två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag.

Kärl 1:

Innehåller fack för matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas. Detta kärl töms varannan vecka.Viktigt att tänka på är att matavfallet alltid ska förpackas i de papperspåsar som är speciellt avsedda för detta. Även ditt restavfall ska vara väl förpackat i knuten påse. Övriga materialslag slänger du istället direkt i kärlet.

Öppen mörkgrå soptunna kärl 1 Fastighetsnära Insamling

Kärl 2:

Innehåller fack för pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Detta kärl töms fjärde vecka.

Svar på vanliga frågor om FNI-kärlen

Öppen soptunna med fyra fack. Kärl 2 Fastighetsnära Insamling

Frågor och svar

Hur ofta töms kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Sopkärl 1, alltså det kärl som innehåller matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas töms varannan vecka. Sopkärl 2, det kärl som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Hur stora är de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt.

Var ska jag placera mina kärl?

Knapp: Expandera för svar

Att tänka på vid placering av dina kärl är att de behöver stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader (som trösklar och kanter) för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet, såsom exempelvis plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten och liknande ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Placera gärna dina kärl så nära körbar väg som möjligt för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter från väg där sopbilen kan stanna. Viktigt att tänka på är att ytan runtom kärlen och längs dragvägen behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning.

Dina sopkärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tips gällande placering av dina fyrfackskärl:

  • Har du en mur eller häck i anslutning till din tomt, så kan du kanske göra en inbyggnad i muren eller ett hål i häcken där
    du kan placera dina kärl.
  • Kanske kan du och grannen skapa en gemensam plats för placering av era kärl?
  • Kärl 2 kan med fördel placeras i garage eller liknande, eftersom det bara töms en gång i månaden.

Hur mycket utrymme kräver kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett, en meter djupt och två meter högt.

Du som vill göra en inbyggnad eller kärlfålla bör tänka på att när du placerar kärlen bredvid varandra är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga en kärlfålla eller liknande! Kontakta den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor i din kommun för mer information.

Frågor och svar

Hur ofta töms kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Sopkärl 1, alltså det kärl som innehåller matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas töms varannan vecka. Sopkärl 2, det kärl som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Hur stora är de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, är 112 cm högt, 78 cm brett och 87 cm djupt.

Var ska jag placera mina kärl?

Knapp: Expandera för svar

Dina nya kärl behöver vara placerade så nära körbar väg som möjligt för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter från väg där sopbilen kan stanna. Viktigt att tänka på är att ha en hård yta under kärlen och längs dragvägen, som även behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl. Viktigt att tänka på är även att kärlen inför tömning behöver vara placerade med handtagen utåt vägen.

Hur mycket utrymme kräver kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett, en meter djupt och två meter högt. Viktigt att tänka på är att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid hämtning. 

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor