Frågor och svar för dig som ännu inte har FNI

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring införandet av fastighetsnära insamling. Informationen är framtagen till dig som ännu inte valt systemet. Införandet i Vaggeryd är planerat till första halvan av 2021. Välj kategori nedan så hittar du lättare svar på just din fråga. Om du har funderingar som du inte får svar på här så är du alltid välkommen att kontakta oss!

FNI-kärl och hus

FNI-KÄRLEN

Hur stora är FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och dess placering.

Var ska jag placera FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Att tänka på vid placering av dina kärl är att de behöver stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader (som trösklar och kanter) för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet, såsom exempelvis plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten och liknande ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.

Placera gärna dina kärl så nära körbar väg som möjligt för att underlätta arbetsmiljön för vår personal. I ditt renhållningsabonnemang ingår en dragväg på max tre meter från väg där sopbilen kan stanna. Viktigt att tänka på är att ytan runtom kärlen och längs dragvägen behöver vara fri från hinder på tömningsdagen av arbetsmiljöskäl. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning.

Dina sopkärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.


Tips gällande placering av dina fyrfackskärl:

  • Har du en mur eller häck i anslutning till din tomt, så kan du kanske göra en inbyggnad i muren eller ett hål i häcken där
    du kan placera dina kärl.
  • Kanske kan du och grannen skapa en gemensam plats för placering av era kärl?
  • Kärl 2 kan med fördel placeras i garage eller liknande, eftersom det bara töms en gång i månaden.

Vill du bygga kärlfålla?

Du som vill göra en inbyggnad eller kärlfålla bör tänka på att när du placerar kärlen bredvid varandra är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Observera att en permanent kärluppställning i anslutning till uppfarten måste anpassas efter sikttriangeln och bygglovsreglerna i din kommun.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1:
Restavfall 156 liter
Matavfall 114 liter
Färgat glas 30 liter
Tidningar och returpapper 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar 171 liter
Plastförpackningar 114 liter
Ofärgat glas 30 liter
Metallförpackningar 45 liter

Vi är ett litet hushåll som har extremt lite avfall. Måste vi verkligen ha två stora FNI-kärl?

Knapp: Expandera för svar

I FNI abonnemangen ingår två stycken 370-literskärl. Om du har lite avfall i ditt sopkärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningar och tidningar. Tänk på att dina nya kärl kommer att rymma även denna typ av avfall, vilket gör att mängden i kärlet kommer att öka. Vi rekommenderar dig att prova FNI åtminstone 3-6 månader. Kärlen kan upplevas stora, men när man börjar sortera alla förpackningar fylls kärlen ganska snabbt.

Känner du ändå att det är för mycket med två stora kärl så finns möjligheten att dela kärl med en granne. När man delar kärl så innebär detta att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentralerna etc.) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura. 

Vi tillåter delning i samband med abonnemangsvalet, men om man inte ansöker om delning i samband med valet så går det inte att ansöka om delning förrän efter att de nya kärlen är utställda. Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Läs mer om kärlen och placering här.

Jag vill bygga en kärlfålla, vad behöver jag tänka på?

Knapp: Expandera för svar

Du som vill göra en inbyggnad eller kärlfålla bör tänka på att när du placerar kärlen bredvid varandra är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga en kärlfålla eller liknande! Kontakta den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor i din kommun för mer information. Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. Observera även att dina sopkärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader (som trösklar och kanter) för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. Exempel på hårdgjord yta är plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, singel och kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Läs mer om kärlen och placering.


Hur ska kärlen stå vid tömning?

Knapp: Expandera för svar

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, normalt vid tomtgräns. Läs mer om kärlen och placering.

Vem står för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Knapp: Expandera för svar

Varje fastighetsägare står för ev. kostnader om uppställningsplats för kärlen behöver byggas om.

Kan man använda facken till något annat än vad de är avsedda till?

Knapp: Expandera för svar

Nej

Om vi redan har ett kärl för trädgårdsavfall, kommer det att försvinna när vi får FNI?

Knapp: Expandera för svar

Kan jag dela FNI-kärl med grannen?

Knapp: Expandera för svar

Ja, det finns möjlighet att dela abonnemang med grannen. Ni kan inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan man delar i sådana fall på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin elektronikbox och varsin matavfallsbehållare, samt matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura. 

Vi tillåter delning i samband med abonnemangsvalet, men om man inte ansöker om delning i samband med valet så går det inte att ansöka om delning förrän efter att de nya kärlen är utställda. Om du vill dela kärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt kontaktcenter för hjälp.

Om man har mer restavfall än vad som ryms i ett FNI-kärl, kan man då få ett extra kärl?

Knapp: Expandera för svar

Ja, du som exempelvis har blöjbarn eller av andra anledningar har en stor mängd restavfall har möjlighet att efter införandet och mot ersättning enligt taxa beställa ett extra kärl avsett för enbart restavfall.

När får jag FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

I Vaggeryd kommun börjar införandet av FNI 2021.

Kan man välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Knapp: Expandera för svar

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är för att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid soptömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Sedan transporteras avfallet till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport. Se bild på hur en fyrfacksbil ser ut här.

Kan man välja att ha kvar sitt nuvarande sopkärl och dessutom få det ena FNI-kärlet för att där kunna sortera sina förpackningar?

Knapp: Expandera för svar

Nej. FNI-abonnemanget är ett helt koncept som består av två stycken 370-literskärl, elektronikbox, behållare och påsar för matavfall samt möjlighet att hämta ut en minimizer för plast. Man kan alltså inte välja att ansluta sig till enbart delar av detta abonnemang.

Var kan man se FNI-kärlen i verkligheten?

Knapp: Expandera för svar

Du kan se FNI-kärlen på Vaggeryds ÅVC och på SÅM, Centralplan 5 i Skillingaryd. Du kan också be personalen att visa dig FNI-kärlen på Stomsjö ÅVC i Värnamo, Mossarp ÅVC i Gislaved och på Gynnås ÅVC i Gnosjö kommun.

De nya sopkärlen finns uppställda på samtliga återvinningscentraler, så passa på att ta en titt nästa gång du är där! Du kan också se kärlen på SÅM, Centralplan 5 i Skillingaryd.

Vad händer med mitt gamla kärl?

Knapp: Expandera för svar

I samband med utkörning av de nya kärlen kommer även ditt gamla kärl att hämtas in. Det gamla kärlet måste stå synligt på tomten. Om du har synpunkter på att vi går in på tomten och hämtar ditt gamla kärl så måste kärlet ställas fram vid tomtgränsen. Kontakta annars vårt kontaktcenter för vidare överenskommelse. Det är inte säkert att utkörning av de nya kärlen och inhämtning av det gamla kärlet sker på samma dag. 

De gamla kärlen kommer att återanvändas eller återvinnas och bli nya plastprodukter. Du kommer tyvärr inte att kunna köpa loss och behålla ditt gamla kärl.

Vad kostar FNI-kärlen?

Knapp: Expandera för svar

De nya fyrfackskärlen ingår i abonnemang fastighetsnära insamling och kärlkostnaden är inbakad i abonnemangsavgiften. Du kommer alltså inte att behöva betala någon engångsavgift för dina nya sopkärl.

Vilken färg är det på de nya kärlen?

Knapp: Expandera för svar

 FNI-kärlen är mörkgrå.länk till annan webbplats

Hur fungerar elektronikboxen?

Knapp: Expandera för svar

I elektronikboxen kan du till exempel lämna batterier, mindre ljuskällor, mobiltelefoner och mobilsladdar. Boxen är indelad i tre fack – ett för varje avfallsslag (ljuskällor, elavfall och batterier). Boxen ska förvaras inomhus. När elektronikboxen är full och i behov av tömning hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen. Locket på elektronikboxen måste vara helt stängt vid uthängning på kärlet, så se till att den inte blir överfull. Efter tömning tas den tomma boxen in igen.

SOPhämtning

Hur ofta töms soporna?

Knapp: Expandera för svar

Kommer jag att få ändrade tömningsdagar?

Knapp: Expandera för svar

I samband med införandet av FNI kommer soptömningsturerna att läggas om, så du kommer troligtvis att få andra tömningsdagar än du har idag. Du som bor i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun har fått brev om detta i din brevlåda. Du kan även söka på dina tömningsdagar här.

Kommer det att krävas större utrymme på min väg vid hämtning än det gör idag?

Knapp: Expandera för svar

De krav som finns för att vi ska kunna utföra sophämtning hos dig finns nedtecknade i kommunens renhållningsordning. De föreskrifter som finns gällande utrymme är: 

- Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.

- Det behöver även vändmöjlighet för en ca 10 meter lång lastbil, vilket innebär en vändplan på ca 18 meter i diameter. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, behöver sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven. Detta gäller oavsett vilket abonnemang du väljer.

Om du är osäker på om din väg uppfyller de krav som gäller, kontakta oss!

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

Knapp: Expandera för svar

Soporna töms med sopbilar som är indelade i fyra fack, och det är likadana sopbilar som hämtar avfallet, oavsett FNI eller annan abonnemangsform. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack. När ett kärl med enbart restavfall ska tömmas så töms detta direkt i facket för just restavfall. De olika FNI-kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Sopbilarna är även försedda med speciella fack för batterier, ljuskällor och småelektronik, där elektronikboxen smidigt kan tömmas. Avfallet hålls på så sätt isär och transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport till återvinning, rötning, eller energiutvinning.

Se hur tömning av ett FNI-kärl går till.

Hur ofta sker soptömning?

Knapp: Expandera för svar

Kärl 1 som bland annat rymmer matavfall och restavfall kommer töms varannan vecka, och kärl 2 som enbart rymmer förpackningar av olika slag töms var fjärde vecka.


Kommer soptömningen av de båda kärlen att vara samma dag den gången då båda töms?

Knapp: Expandera för svar

Vår ambition är att lägga sopturerna för respektive kärl samma veckodag den vecka då båda ska tömmas. Rutterna för sophämtningen är dock inte färdiga ännu, men du att få information om detta i god tid innan det nya systemet införs.

Avfallet

Vilket avfall ska slängas i vilken tunna?

Knapp: Expandera för svar

De två sopkärlen är vardera indelade i fyra fack. I kärl 1 slängs matavfall, restavfall och de återvinningsbara fraktionerna tidningar och färgat glas. I kärl 2 slängs de återvinningsbara fraktionerna pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Facken är uppmärkta med klisterdekaler, och du får en sorterguide i samband med leveransen av dina nya sopkärl.

Den elektronikbox som ingår i FNI-abonnemanget har fack för glödlampor, batterier och småelektronik. Observera att denna box ska förvaras inomhus.

Hur ska jag veta hur jag ska sortera mitt avfall?

Knapp: Expandera för svar

Facken är uppmärkta med klisterdekaler, och du får en handbok med sorterguide i samband med leveransen av dina nya sopkärl. Du kan även finna en A-Ö sorteringsguide här.

Viktigt att tänka på är matavfallet alltid ska förpackas i de papperspåsar som är speciellt avsedda för detta. Ditt restavfall ska vara väl förpackat i knuten påse. Övriga materialslag slänger du istället direkt i kärlet.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

Knapp: Expandera för svar

FNI-kärlen töms med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Vad händer med avfallet efter att det hämtats hemma hos mig?

Knapp: Expandera för svar

Avfallet körs till en omlastningsstation i Gislaved eller Värnamo. Där töms varje fraktion var för sig och mellanlagras i väntan på transport vidare.

- De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

- Restavfallet körs till Ljungby och till Torsvik (Jönköping) för förbränning och energiutvinning.

- Matavfallet transporteras till en biogasanläggning i Linköping där det genom rötning omvandlas till biogas och biogödsel.

Matavfallssortering

Hur beställer jag fler matavfallspåsar?

Knapp: Expandera för svar

På handtaget på ett av dina kärl finns ett reglage som du kan använda när du behöver en ny leverans matavfallspåsar. När dina påsar börjar ta slut drar du reglaget åt till höger inför soptömning. Chauffören ser att du behöver nya påsar och lämnar en omgång påsar i anslutning till eller i dina kärl.

Matavfallssortering, hur fungerar det?

Knapp: Expandera för svar

Utsortering av matavfall erbjuds alla, oavsett boendeform. Alla som ansluter sig får en behållare för matavfall samt påsar till denna, Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor.

Varför måste man slänga matavfallet i en speciell påse?

Knapp: Expandera för svar

Matavfallspåsarna är tillverkade av en speciell sorts papper som släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar, vilket gör att de håller tätt. Påsen fungerar dessutom väldigt bra i biogasanläggningar, där den bryts ner och blir en del av kretsloppet. Det finns andra sorters matavfallspåsar men de påsarna får inte användas i vårt system.

Du som väljer att ansluta dig till FNI kommer att få en omgång papperspåsar i samband med leverans av dina nya sopkärl. Det kommer sedan att finnas ett reglage på handtaget till dina kärl som anger att du behöver en ny leverans matavfallspåsar. När dina påsar börjar ta slut drar du reglaget åt till höger inför soptömning. Chauffören ser att du behöver nya påsar och lämnar en omgång påsar i anslutning till dina kärl.

Kan jag lägga matavfallspåsen i en plastpåse för att undvika att den läcker?

Knapp: Expandera för svar

Nej. Matavfallspåsarna är tillverkade av ett speciellt sorts papper som bryts ner i biogasanläggningen och blir en del av kretsloppet. Därför ska matavfallspåsen aldrig läggas i en plastpåse eller dylikt, då detta förstör rötningsprocessen. Papperspåsarna är tillverkade på så sätt att de släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar, vilket gör att de håller tätt. 

Vilken typ av avfall kan jag slänga i matavfallspåsen?

Knapp: Expandera för svar

Matavfallspåsen ska innehålla matavfall, alltså skal och rester från grönsaker, frukt och rotsaker, kött-, fisk, och skaldjursrens, pasta, ris, äggskal tepåsar, vissna blommor, godis och choklad. Du får även lägga hushållspapper, ofärgade servetter, kaffesump och kaffefilter i matavfallspåsen. Du får däremot inte lägga förpackningar (som plast runt grönsaker) i matavfallet, då detta förstör rötningsprocessen.

Ytterligare information om hur du ska sortera ditt avfall hittar du i vår sorterguide.

GENERELLT OM DET NYA SYSTEMET

Varför ska vi byta system?

Knapp: Expandera för svar

Fastighetsnära insamling av förpackningar erbjuds tillsammans med matavfallssorteringen som en utökad service och miljöinsats.

Enligt ett regeringsbeslut ska kommuner tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat senast den 1 januari 2021. Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att den avser att senarelägga ikraftträdandet av reglerna för insamling av matavfall. Beslut om detta planeras att fattas efter sommaren 2020.

Vad innebär FNI systemet?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) får två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en elektronikbox för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik. Du får dessutom en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor. När dina matavfallspåsar börjar ta slut beställer du enkelt nya genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl.

Du som väljer FNI-abonnemanget har även möjlighet att hämta ut en minimizer för plast på någon av SÅMs återvinningscentraler. Denna placerar du förslagsvis i ditt kök för att packa din mjukplast innan du slänger den i sopkärlet. På så sätt tar plasten mindre plats i ditt kärl.

I och med FNI behöver du som bor i en- och tvåfamiljshus eller fritidshus heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

De flerfamiljshus och verksamheter som väljer att ansluta sig till matavfallsinsamling får speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall till samtliga lägenheter/storkök el dyl att placera i köket, samt påsar till denna.

Erfarenheten från kommuner som infört FNI är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

När ska det nya systemet införas?

Knapp: Expandera för svar

Införandet av FNI i Vaggeryd är planerat till första halvan av 2021. Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun har redan infört FNI.

Utkörningen av nya kärl kommer att ske successivt, vår ambition är att samtliga abonnenter ska ha fått sitt nya kärl innan juni månads slut.

Införandet av matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter kommer att ske parallellt med FNI-införandet. Abonnemangsvalet kommer att genomföras inom kort. Ytterligare information kommer.

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Det är smidigt. Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

- FNI är det billigaste abonnemangsalternativet.

Är det lagligt att införa FNI?

Knapp: Expandera för svar

Erbjuds alla fastigheter FNI?

Knapp: Expandera för svar

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus erbjuds FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter erbjuds i första skedet enbart utsortering av matavfall. Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat information gällande matavfallsinsamling skickas ut till verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

TAXOR OCH KOSTNADER

Vad kostar FNI för mig som abonnent?

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan för 2021 är inte beslutad ännu. Beslut om avgifter fattas i slutet av året av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. När Vaggeryds kommun får ett gemensamt insamlingssystem med de övriga medlemskommunerna inom SÅM (Gislaved, Gnosjö och Värnamo) kommer samma priser och taxekonstruktion gälla för alla fyra kommunerna.

Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Den rörliga avgiften ersätter den nuvarande tömningsavgiften samt viktavgiften som är baserad på antalet kilo avfall i kärlet vid tömning.

Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI.

Läs mer om abonnemangsalternativ och taxor för FNI

Vad innebär det att avfallstaxan är miljöstyrd?

Knapp: Expandera för svar

Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, i detta fall FNI systemet.

När träder den nya FNI taxan i kraft i Vaggeryd?

Knapp: Expandera för svar

Från och med 2021 gäller ny taxa, som är likadan som i Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Grundavgiften aktiveras vid årsskiftet. Om du väljer att ansluta dig till FNI kommer den rörliga avgiften som avser sophämtningen att förändras först den dagen de nya kärlen ställs ut. Observera att det gamla systemet kommer att vara dyrare än FNI.

Är man tvungen att byta system?

Knapp: Expandera för svar

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, men taxan är numera miljöstyrd, vilket innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar miljön, vilket i detta fall innebär FNI.

Finns det möjlighet att få båda kärlen tömda enbart var fjärde vecka om man inte har så mycket avfall?

Knapp: Expandera för svar

Hämtning av matavfall måste ske varannan vecka, det är därför inte möjligt att få båda kärlen tömda enbart var fjärde vecka.

Du som redan idag har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö-och byggfrågor kan välja Fastighetsnära Insamling med hemkompostering. Detta abonnemang förutsätter att du komposterar ditt matavfall och inte slänger något matavfall i ditt sopkärl. Detta abonnemang innebär då att du får båda dina sopkärl tömda enbart var fjärde vecka.

För dig som vill börja hemkompostera: Observera att abonnemang med hämtning var fjärde vecka kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. För abonnenter i Vaggeryds kommun gäller följande: I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.

Kommer man att kunna ansluta sig till FNI i ett senare skede?

Knapp: Expandera för svar

Självklart kommer du att kunna ansluta dig till fastighetsnära insamling även vid senare tillfälle. Men under införandeperioden i din kommun har vi tyvärr inte möjlighet att genomföra abonnemangsförändringar av detta slag.

Abonnemangsvalet

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Knapp: Expandera för svar

Invånare i Vaggeryds kommun kommer att få göra sitt abonnemangsval under oktober 2020. Mer information om hur du gör ditt abonnemangsval kommer i augusti 2020.

Villa- och fritidshusägare i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun genomförde sitt val under oktober 2018.

Vad händer om jag inte gör något abonnemangsval?

Knapp: Expandera för svar

Om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten till FNI.

Jag delar idag kärl med en granne, hur ska vi genomföra våra abonnemangsval?

Knapp: Expandera för svar

 Mejla eller ring vårt kontaktcenter om ni vill fortsätta dela kärl så hjälper vi er med abonnemangsvalet.

Är det någon bindningstid för FNI eller kan man gå ur senare?

Knapp: Expandera för svar

Vi önskar att du som ansluter dig till FNI behåller ditt abonnemang åtminstone i 3-6 månader. Erfarenheter visar att de allra flesta som provat på FNI är nöjda med systemet. Om du trots detta inte känner dig nöjd eller om ditt behov ändras så har du efter 3-6 månader möjlighet att under 30 dagar byta tillbaka till ditt tidigare abonnemang. Du debiteras då ingenting för själva kärlbytet. När de 30 dagarna passerat så tillkommer en kostnad för kärlbyte vid byte av abonnemang. Observera dock att det gamla systemet kommer att vara dyrare än FNI.

Varför erbjuds inte verksamheter och flerfamiljshus anslutning till FNI?

Knapp: Expandera för svar

Vi har valt att i första läget enbart erbjuda FNI-abonnemanget till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Ett FNI-införande innebär en stor insats, inte minst gällande information, och vi har därför valt att börja med detta steg. Många flerfamiljshus har dessutom redan hushållsnära förpackningsinsamling via olika privata aktörer.

Vad händer efter att abonnemangsvalet är gjort?

Knapp: Expandera för svar

När du har gjort ditt val kommer du att få en bekräftelse på ditt abonnemangsval hemskickat.

Utkörningen av de nya sopkärlen kommer att ske successivt. Tillsammans med kärlen får du även en handbok med information, tips gällande hantering av dina nya kärl och en sopsorteringsguide. När du fått dina nya kärl kan du börja använda dessa direkt.

Kan jag behålla min hemkompostering om jag väljer FNI?

Knapp: Expandera för svar

Ja, om du redan idag har hemkompostering kan du välja abonnemanget Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering. Tömning av båda dina kärl sker då var fjärde vecka. Matavfall får inte slängas i sopkärlet. Avgiften för FNI med hemkompostering är något lägre än FNI. Men om du har möjlighet rekommenderar vi att du väljer FNI för att utnyttja även energiinnehållet i matavfallet till produktion av biogas.

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Knapp: Expandera för svar

Det är FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Miljön

Varför ska jag välja FNI?

Knapp: Expandera för svar

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Vilka är miljövinsterna?

Knapp: Expandera för svar

Det matavfall som sorteras ut tas tillvara för att genom rötning producera miljövänlig växtnäring samt gas för fordonsdrift, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen.

Med FNI så blir även utsorteringen av förpackningar både lättare och bättre. Statistik visar att de kommuner som infört FNI fått en markant ökning i andelen insamlat återvinningsbart material. Dessutom minskar antalet privatbilar som ska åka till återvinningsstationerna, vilket innebär en minskad miljöbelastning. Förpackningsmaterial och glas går tillbaka till återvinning istället för att gå till förbränning.

Genom att ansluta dig till FNI gör du alltså en värdefull insats för vår miljö.

Hur kan det bli bättre för miljön när ni genomför fler hämtningar?

Knapp: Expandera för svar

Det stämmer att det behövs fler hämtningar med det nya systemet, men miljönyttan blir totalt sett avsevärt högre med det nya systemet. I och med FNI blir utsorteringen av förpackningar både lättare och bättre. Statistik visar att de kommuner som infört FNI fått en markant ökning i andelen insamlat återvinningsbart material. Dessutom minskar antalet privatbilar som ska åka till återvinningsstationerna, vilket innebär en minskad miljöbelastning. Förpackningsmaterial och glas går tillbaka till återvinning istället för att gå till förbränning än när varje hushåll själva transporterar de utsorterade materialen till återvinningsstationen.


övrigt

Hur ska jag som synskadad veta vilket avfall som ska slängas i vilket fack på sopkärlen?

Knapp: Expandera för svar

Du som är synskadad kan kostnadsfritt beställa speciella dekaler som du fäster på locket på respektive sopkärl. Dekalerna innehåller både blindskrift och taktil (upphöjdskrift) och visar vilken typ av avfall som ska sorteras i respektive fack.

Får jag dekorera kärlen med dekorplast?

Knapp: Expandera för svar

 Det är fritt fram att dekorera dina kärl med dekaler eller dekorplast. Det du behöver tänka på är att inte täcka dekalerna med kärlnumrering på. Du kommer även att behöva återställa kärlet till ursprungligt skick den dag du inte längre använder det, annars kommer du att få ersätta kärlet.

Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor