Verksamhetsavfall på återvinningscentralen

Våra återvinningscentraler är i första hand till för kommuninvånarna i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd, som betalar för vår tjänst via avfallstaxan. Ni som har företag eller verksamhet betalar inte via avfallstaxan men har från våren 2023 ändå möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som kommer att vara möjligt att beställa under våren 2023. Ni kan också välja att vända er till privata aktörer.

Företagskort återvinningscentral

För att ni ska kunna lämna ert verksamhetsavfall behöver ni ansöka om ett företagskort. Kortet uppvisas vid inpassering och ska ligga väl synligt i framrutan. Varje fordon ska ha ett eget företagskort, det är kopplat till respektive registreringsnummer. Har verksamheten flera fordon som ska kunna lämna avfall på återvinningscentralen behöver ni ansöka om fler kort.

Priser och villkor

Kostnaden för företagskortet baseras på hur många besök ni önskar göra. Det finns tre nivåer och antalet besök är kopplat till varje unikt fordon och företagskort.

Prislista 2023
Typ av företagskort

Kostnad per månad inkl. moms

Företagskort: 1 besök per månad

600 kr

Företagskort: 2-5 besök per månad

1 500 kr

Företagskort: 6-12 besök per månad

3 600kr

 

På återvinningscentralerna är endast fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton tillåtna. Vid tveksamhet skall föraren kunna uppvisa registreringsbevis som bekräftar totalvikten. Traktorer är inte tillåtna, oavsett vikt.

Kommer du med företagsbil, företagssläp eller lätt lastbil bedöms du som verksamhet och ska därmed kunna uppvisa giltigt företagskort.

Bygg- och rivningsavfall som uppstår till följd av att privatperson anlitat hantverkare för exempelvis byggnation eller renovering bedöms som verksamhetsavfall.

Beställning och betalning

Under våren 2023 kommer ni att kunna beställa ert eller era företagskort här på webben. Beställningen ska ske innan ni besöker återvinningscentralen och undertecknas av firmatecknare som erhåller ett tillfälligt företagskort. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall och skickar därefter företagskortet/en till er. Fakturering sker månadsvis från den månad ni ansluter er. Abonnemanget förlängs automatiskt årsvis om ni inte avslutar det.

Verksamhetsavfall på återvinningscentralerna

Företag och verksamheter får lämna många avfallsslag på återvinningscentralerna, men det finns vissa undantag. Här finns några exempel på vad vi tar respektive inte tar emot på återvinningscentralerna.

Tänk på att din verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få transportera avfall. Läs mer om transport och hantering av avfall hos Länsstyrelsen Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här tar vi emot

Byggmaterial

På några av våra återvinningscentraler finns Ge och Ta där du kan lämna byggmaterial som någon annan kan få användning för. Lämna till exempel hela förpackningar med laminatgolv, innerdörr med eller utan karm, helt handfat m.m.

Elavfall - särskilda villkor

Företag och verksamheter kan lämna elavfall på våra återvinningscentraler utan att lösa ett företagskort. Då krävs ett avlämnarintyg från El-Kretsen, www.el-kretsen.se/avlamnarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande återvinningscentraler tar emot elavfall:

Gislaveds återvinningscentral (Mossarp)
Smålandsstenar återvinningscentral (Oscarstippen)
Gnosjö återvinningscentral (Gynnås)
Värnamo återvinningscentral (Stomsjö)
Vaggeryds återvinningscentral (Gärahov)

Hårdplast

På några av våra återvinningscentraler finns en egen insamling för hårdplast. Följande återvinningscentraler har egen insamling för hårdplast:

Gislaveds återvinningscentral (Mossarp)
Smålandsstenar återvinningscentral (Oscarstippen)
Gnosjö återvinningscentral (Gynnås)
Värnamo återvinningscentral (Stomsjö)
Vaggeryds återvinningscentral (Gärahov)

Isolering

Isoleringsull, glasfiberull, isolering och konstfiber. Även speglar sorteras som isolering.

Metallskrot

Badkar, stålsängar, cyklar, plåtskåp med mera. All metall som inte är förpackningar och som inte innehåller elektronik eller farligt avfall.

Restavfall

Mattor, vissa typer av plast (ej förpackningar), skumgummi, vaxat papper med mera.

Sten och betong

Planglas, keramik, porslin, betong, sanitetsporslin och kakel med mera.

Gips

Gips sorteras i en egen container.

Textilier

Hela och rena textilier kan återbrukas eller återvinnas. Dessa lämnas i behållare från våra hjälporganisationer.

Trä

Målat/omålat trä, spånskivor, brädor och möbler. Ej tryckimpregnerat.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall delas upp i kompost (gräs, löv, blommor) och grenar och ris från träd och buskar.

Wellpapp

Wellpapp och kartong.

Det här tar vi inte emot

ASBEST/ETERNIT

Farligt avfall. Lämnas emballerat till privat entreprenör.

DÄCK

Omfattas av producentansvar och lämnas till återförsäljare.

ENSILAGEPLAST

Omfattas av producentansvar och lämnas till återförsäljare.

OLJA, FÄRG, KEMIKALIER M.M.

Farligt avfall. Lämnas till privat avfallsentreprenör.

MATAVFALL

Kan endast lämnas via ett avfallsabonnemang för fastighet.

OSORTERAT AVFALL

Vi tar endast emot sorterat avfall, följ våra anvisningar.

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

Farligt avfall. Lämnas till privat avfallsentreprenör.

Farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november 2020. Detta innebär att SÅM inte kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler.

Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

Tack på förhand för ditt samarbete. Om du har frågor, prata gärna med vår personal på återvinningscentralen eller hör av dig till kontakt@samiljo.se.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.