Taxor och abonnemangsalternativ

Renhållningstaxan för 2021 är inte beslutad ännu. Beslut om avgifter fattas i slutet av året av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Avgifterna här på sidan är 2020 års taxa inklusive moms för Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. Vi kalkylerar med en taxehöjning på 3-4% till 2021 och då kommer samma priser och taxekonstruktion gälla för alla fyra kommunerna.

Om renhållningstaxan

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och täcker kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

För abonnenter i Vaggeryds kommun innebär 2021 års taxa ytterligare en förändring. Den rörliga avgiften ersätter både den nuvarande tömningsavgiften samt viktavgiften som är baserad på antalet kilo avfall i kärlet vid tömning.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dui risus, varius at tempus nec, accumsan non nibh. Fusce dictum pulvinar odio, ac pharetra tellus imperdiet et. Nam a magna pellentesque, facilisis risus vitae, accumsan urna.

Nulla a gravida ipsum. Proin id sagittis orci. Mauris id maximus eros. Donec non accumsan tellus. Proin finibus neque leo, rhoncus elementum dolor commodo eget. Curabitur viverra metus sed porttitor facilisis. Aliquam in orci a neque mattis porta.

ABONNEMANGSALTERNATIV 2020

Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive var fjärde vecka (kärl 2).
 • Nya tömningsdagar från och med den 1 februari (Gislaved och Gnosjö kommun) eller den 1 april (Värnamo kommun).
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Rörlig avgift

1789 kr

Fast avgift

1071 kr

Total kostnad/år

2860 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som redan idag har abonnemang med hemkomst gäller följande: Du kan välja abonnemang med hemkompost i abonnemangsvalet i oktober 2020.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.

Rörlig avgift

1477 kr

Fast avgift

1071 kr

Total kostnad/år

2548 kr


3. ABONNEMANG BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

 • Ett sopkärl (140, 190 eller 370 liter)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms från och med införandet av FNI:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

Rörlig avgift

2850 kr

3869 kr

8289 kr

Fast avgift

1071 kr

1071 kr

1071 kr

Total kostnad/år

3921 kr

4940 kr

9360 kr


4. ABONNEMANG HEMKOMPOSTERING

 • Ett sopkärl (140 eller 190 liter)
 • Tömning var fjärde vecka
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som redan idag har abonnemang med hemkomst gäller följande: Du kan välja abonnemang med hemkompost i abonnemangsvalet i oktober 2020.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

1789 kr

2413 kr

Fast avgift

1071 kr

1071 kr

Total kostnad/år

2860 kr

3484 kr


Dina abonnemangsalternativ: Fritidshus

Knapp: Expandera för svar

1. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio, respektive fem tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Rörlig avgift

686 kr

Fast avgift

676 kr

Total kostnad/år

1362 kr


2. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) MED HEMKOMPOSTERING

 • Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut en minimizer för mjukplast.
 • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio, respektive fem tömningar). Observera att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Facket för matavfall får inte användas.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som redan idag har abonnemang med hemkomst gäller följande: Du kan välja abonnemang med hemkompost i abonnemangsvalet i oktober 2020.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.

Rörlig avgift

562 kr

Fast avgift

676 kr

Total kostnad/år

1238 kr


3. BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

 • Ett sopkärl (140, 190, eller 370 liter)
 • Tömning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38 (totalt 10 tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms:

Abonnemang blandat mat- och restavfall (töms alltid varannan vecka)


140 l kärl

190 l kärl

370 l kärl

Rörlig avgift

1092 kr

1487 kr

3193 kr

Fast avgift

676 kr

676 kr

676 kr

Total kostnad/år

1768 kr

2163 kr

3869 kr


4. ABONNEMANG HEMKOMPOSTERING

 • Ett sopkärl (140 eller 190 liter)
 • Tömning var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38 (totalt 5 tömningar)
 • Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.
 • Taxa per år inklusive moms

Observera att detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som redan idag har abonnemang med hemkomst gäller följande: Du kan välja abonnemang med hemkompost i abonnemangsvalet i oktober 2020.

För abonnenter i Vaggeryds kommun som inte idag har abonnemang med hemkompost gäller följande:

Detta abonnemang kräver att du har ett positivt beslut om kompost för matavfall från den nämnd i din kommun som ansvarar för miljö- och byggfrågor. När du fått ett positivt beslut kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka hos oss på SÅM. I och med FNI införandet kommer abonnemangsbytet inte att kunna ske förrän nya sopsystemet införts. Du är dock välkommen med din ansökan när du fått ett positivt beslut.


140 l kärl

190 l kärl

Rörlig avgift

686 kr

926 kr

Fast avgift

676 kr

676 kr

Total kostnad/år

1310 kr

1602 kr


RENHÅLLNINGSTAXA 2020

Renhållningstaxa 2020: Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun

Knapp: Expandera för svar

Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner har en gemensam avfallstaxa som är konstruerad i en fast och en rörlig del.

Den fasta avgiften betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare.

Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka hämtnings- och behandlingskostnader.


Fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner enligt länkarna nedan.

Fullständigt taxedokument Gislaved kommunPDF

Fullständigt taxedokument Gnosjö kommunPDF

Fullständigt taxedokument Värnamo kommunPDF

Renhållningstaxa 2020: Vaggeryd kommun

Knapp: Expandera för svar

För att ta del av renhållsningstaxan i Vaggeryds kommun, klicka på länken nedan:

Fullständigt taxedokument Vaggeryds kommunPDF

På torsdag den 18/6 stänger Kontaktcenter telefonen kl.12.00, midsommarafton är Kontaktcenter stängt. Återvinningscentralerna är stängda på midsommarafton och midsommardagen. Observera att vissa återvinningscentraler har avvikande öppettider även på torsdag den 18/6, besök sidan för respektive återvinningscentral på www.samiljo.se/sorteringochatervinning/atervinningscentraler. För en del abonnenter kommer sophämtningen att tidigareläggas en dag pga. inkörning av midsommar, ställ fram ditt kärl och låt stå tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.