Mottagningsyta för grönavfall
i Hillerstorp

2023-07-07

I början av året stängde gröntippen i Hillerstorp på grund av strandskydd. Nu har en tillfällig mottagningsyta för grönavfall iordningställts.

Den tillfälliga mottagningsplatsen ligger i anslutning till Hillerstorps återvinningscentral. Arbete för att kunna anlägga en ny permanent gröntipp i Hillerstorp pågår.

Hitta till Hillerstorps återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Vy över den tillfälliga mottagningsytan för grönavfall vid Hillerstorps återvinningscentral.

Fler nyheter