Samverkan Återvinning Miljö tar över ansvaret för obemannade återvinningsstationer, ÅVS:er

2023-09-04

Vid årsskiftet 2023/2024 får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och senast 1 januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. Fram till utgången av 2026 kan insamlingen av hushållens förpackningar även ske genom så kallade lättillgängliga insamlingsplatser, exempelvis obemannade återvinningsstationer, ÅVS:er.

Fram till nu har ansvaret för att samla in och återvinna förpackningar legat på Svenska Förpackningsinsamlingen AB, FTI, där insamlingen främst har skett genom obemannade återvinningsstationer. Från och med årsksskiftet 2023/2024 får Sveriges kommuner ansvaret för förpackningsninsamlingen. I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner är det Samverkan Återvinning Miljö som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall, vilket innebär att det blir SÅM som också får ansvaret för förpackningsinsamlingen.

SÅM tar över ansvaret för ÅVS:erna i GGVV-kommunerna

Utifrån det ändrade insamlingsansvaret har kommunerna fått möjligheten att ta över ta över producenternas ÅVS:er från FTI, men kommunerna kan också välja att anlägga egna stationer med samma funktion. Samverkan Återvinning Miljö, SÅM har valt att ta över befintliga obemannade återvinningsstationer (ÅVS:er) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner från FTI, och kommer därmed att ansvara för dessa från och med den 1 januari 2024.

Du som slänger ditt förpackningsavfall på återvinningsstationen kommer inte att märka någon större skillnad efter övertagandet. Kontaktuppgifter och uppgifter om felanmälan kommer att uppdateras på respektive återvinningsstation och www.samiljo.se Länk till annan webbplats. uppdateras löpande med information kring övertagandet.

FTI HAR ANSVARET FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONERNA FRAM
TILL ÅRSSKIFTET

Fram till årsskiftet är det fortsatt FTI som ansvarar för insamlingen av förpackningsavfall på de obemannade återvinningsstationerna och tar emot felanmälningar. Du hittar adresser, information om och verktyg för felanmälan av respektive återvinningsstation på www.fti.se Länk till annan webbplats..

KRAV PÅ FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR FÖR ALLA HUSHÅLL SENAST TILL 2027

Regeringen har beslutat att alla hushåll i Sverige enligt lag ska ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar senast 1 januari 2027.

Syftet är att göra det enklare att sortera förpackningsavfallet, att fler förpackningar ska återvinnas och att behovet av nya råvaror minska, vilket i sin tur gynnar den gröna omställningen genom lägre koldioxidutsläpp.

Mer information om kommande lagkrav kring fastighetsnära insamling av förpackningar

Fler nyheter

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.