Ny sorteringsguide för utskrift

2023-09-25

Under hösten 2023 påbörjade SÅM ett byte till ett gemensamt nordiskt system för skyltar och dekaler. Skyltarna på återvinningscentralerna byts ut och när nya avfallskärl ställs ut har de numera dekaler enligt den nya standarden.

I samband med övergången till det gemensamma nordiska skyltsystemet uppdateras även våra sorteringsguider. Först ut är den svenska versionen som redan nu finns att ladda ned.

Den nya sorteringsguiden följer det gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering och består av tydliga symboler, enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Guiden har även kompletterats med fraktionsnamnet på engelska och tydligare bilder, för att det ska vara lättare för dig att sortera rätt. Sorteringen har dock inte ändrats.

Gemensamt system ger bättre förutsättningar

Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Systemet används redan i flera av våra nordiska grannländer och av olika kommuner runt om i Sverige, med det gemensamma målet att minimera mängden avfall till förbränning och göra sorteringen enklare och bättre. I Sverige lanserades det gemensamma skytlsystemet av Avfall Sverige 2020.

Ambitionen är att samma symboler för olika sorters avfall ska finnas på både förpackningar, avfallskärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler. Att producenter och exportörer använder samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar både för dem och för konsumenterna.

Sorteringsguider för utskrift

Sedan tidigare har vi flera varianter av sorteringsguider, på flera olika språk. I samband med övergången till det gemensamma skyltsystemet och med anledning av kommande lagändringar ses sorteringsguiderna över. Detta innebär att fler sorteringsguider kan komma att uppdateras framöver. Det ska vara lätt att sortera rätt!

Fler nyheter