Om- och tillbyggnation av Hillerstorps återvinningscentral

Vecka 33-44 kommer en om- och tillbyggnation av Hillerstorps återvinningscentral att ske. Syftet är att underlätta för besökare att lämna hushållens utsorterade grovavfall inklusive farligt avfall, trädgårdsavfall, förpackningar samt tidningar.

Anläggningen kommer att ha öppet som vanligt större delen av byggtiden, även om byggtrafik och någon enstaka stängning kan förekomma. Under oktober månad stänger dock återvinningscentralen och besökare hänvisas under denna period till någon av SÅM:s andra återvinningscentraler.

Detta kommer att göras vid om- och tillbyggnationen:

  • Ny större yta för förpackningsinsamling och grönavfall. Nuvarande tillfälliga plats för grönavfall som tillkom 2023 när tidigare gröntipp behövde stängas pga. strandskydd, flyttas till annan dygnet runt öppen placering tillsammans med insamling av förpackningar.
  • En ny infartsväg byggs.
  • Anläggningen utökas med cirka 1 000 kvm asfalterad yta.
  • En ny personalmodul med Ge och Ta-del sätts på plats.

Vi hoppas på förståelse för eventuella olägenheter under byggtiden och ser fram emot att kunna erbjuda våra besökare en förbättrad service.

Fler nyheter