Utställning av förslag till Avfallsplan 2023-2030

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tillsammans med SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö, tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan för åren 2023-2030. Den 15 maj – 21 juni 2023 ställs planen ut digitalt här på www.samiljo.se, fysiskt på respektive kommunhus samt på SÅM:s kontor i Skillingaryd. Under utställningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

TA DEL AV FÖRSLAGET TILL AVFALLSPLAN 2023-2030

Avfallsplan 2023-2030 (PDF, 1,31 MB) Pdf, 1.3 MB.
Innehåll: I avfallsplan 2023-2030 återfinns sex målområden med målsättningar, strategier för målarbetet och förslag på aktiviteter. Här återfinns även styrmedel för att uppnå målen samt ett avsnitt om hur målarbetet ska följas upp under planperioden.

Bilagor avfallsplan 2023-2030 (PDF, 1,57 MB) Pdf, 1.6 MB.
Innehåll: I Bilagor avfallsplan 2023-2030 återfinns bland annat en nulägesbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning inför framtagningen av avfallsplan 2023-2030, en analys av hur avfallshanteringen kan komma att utvecklas och dataunderlag med mera. Här finns även en uppföljning av avfallsplan 2018-2022.

Mätmetoder avfallsplan (PDF, 476 kB) Pdf, 475.1 kB.
Innehåll: I dokumentet återfinns utgångsläget för målen, de mätmetoder som används samt hur uppföljningen under planperioden kommer att ske.

Här STÄLLS dokumenten UT VIA EN FYSISK UTSTÄLLNING:

 • Kommunhuset, Gnosjö kommun
  Storgatan 15, 335 80 Gnosjö

 • Kommunhuset, Gislaveds kommun
  Stortorget 1, 332 30 Gislaved

 • Kommunhuset Skillingehus, Vaggeryds kommun
  Bangårdsgatan 2, 568 21 Skillingaryd

 • Kommunhuset, Värnamo kommun
  Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo

 • SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö
  Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd

LÄMNA SYNPUNKTER under utställningsperioden

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till avfallsplan via e-post: avfallsplan@samiljo.se eller via telefon till SÅM, Samverkan Återvinning Miljö: 010-414 47 00. Det går även bra att lämna synpunkter skriftligt på papper till receptionen på respektive kommunhus och på SÅM:s kontor i Skillingaryd.

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in senast den 21 juni 2023.

För frågor om utställningen, kontakta SÅM per e-post på kontakt@samiljo.se eller via telefon 010-414 47 00.

Om Avfallsplanen

Varje kommun är enligt lag skyldig att upprätta en avfallsplan som antas av kommunfullmäktige (Miljöbalken SFS 1998:808). Tillsammans med de kommunala avfallsföreskrifterna utgör avfallsplanen renhållningsordningen som beskriver regler och strategiska planer för hantering av hushållens avfall, så kallat kommunalt avfall.

Förslaget till avfallsplan för 2023-2030 är ett viktigt verktyg för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner samt SÅM i arbetet att utveckla avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle i enlighet med nationella, regionala och lokala miljömål.

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se