Senast uppdaterad: 2020-09-18

Coronaviruset och covid-19

Vi på SÅM följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 dagligen. På denna sida samlar vi information gällande våra åtgärdsplaner och hur du som abonnent kan komma att drabbas om utvecklingen förvärras. Du kommer bli informerad av oss om någon förändring gällande ditt abonnemang skulle behöva göras. Vi uppdaterar sidan löpande.

Vi följer Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster rekommendationer. Mer information om Coronaviruset hittar du även på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi samverkar med myndigheter i regionen. Aktuell information och uppdatering till dig som abonnent kommer främst att ske via vår hemsida, våra sociala medier (Facebook och Instagram), samt via sms och radio vid behov.

Med anledning av den höga risken för smittospridning ber vi dig att undvika onödiga besök på våra ÅVC:er. Vid symtom som hosta, snuva, feber, andningsbesvär, illamående, muskel - och ledvärk, huvudvärk eller halsont ska du stanna hemma.

Tänk på att använda handskar när du besöker våra ÅVC: er för att undvika smittspridning. Håll även avstånd till personalen och varandra. Inga besökare får vistas i personalutrymmen.

Vi utvärderar coronaläget kontinuerligt och det är med glädje som vi nu kan meddela att Gynnås (Gnosjö) och Vaggeryds Ge och Ta-avdelningar samt Vaggeryds återbruksmottagning återigen är öppna. Värnamos Second Hand verksamhet är också igång, öppet lördagar och måndagar.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 är grovsopsinsamlingen i Vaggeryd framflyttad på obestämd tid. Mer information om datum kommer.

Åtgärdsplan gällande sophämtning (fas 1):

Vid begränsad frånvaro bland fordonspersonalen och enstaka fordon som inte längre kan bemannas på daglig basis:

Vi arbetar kontinuerligt för att du som abonnent ska drabbas så lite som möjligt under denna tid. Förseningar av sophämtning kan förekomma och vi ber dig därför låta kärlen stå framme tills de blivit tömda.För att få stopp på coronautbrottet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna och barn ska stanna hemma vid hosta, snuva eller annat tecken på luftvägsinfektion. Detta kan komma att påverka tillgången på personal. Skulle frånvaro bland fordonspersonalen öka och därmed medföra att en del fordon inte kan bemannas, kommer första åtgärden vara att stoppa fastighetsnära insamling av kärl 2 (enbart förpackningsmaterial). Småhusabonnenter kommer i ett sådant skede då hänvisas till att lagra sina förpackningar hemma eller lämna dem på en återvinningsstation. Denna åtgärd minskar fordonsbehovet och gör att tömning av restavfall och matavfall kan upprätthållas.

Fordon för insamling i flerbostadshus och verksamheter kommer prioriteras då dessa hämtställen snabbt kan bli överfulla vilket kan medföra sanitär olägenhet. Dessa kundgrupper har även begränsad möjlighet att själva lösa avfallshanteringen även under en kortare driftstörning.

Åtgärdsplaner för ytterligare faser finns om coronautbrottet skulle förvärras.

Övrigt:
Vi använder sms för vissa typer av driftstörningar. Säkerställ gärna att ditt mobilnummer är rätt registrerat på din hemadress genom sms-tjänsten. Där kan du både lägga till mobilnummer på adressen och ta bort onödiga nummer. För att komma till SMS-tjänsten klickar du här. OBS - endast för småhusabonnenter och fastighetsägare.

Åtgärdsplan gällande återvinningscentralerna (fas 1):

Vid begränsad frånvaro bland ÅVC-personal:

Alla våra återvinningscentraler (ÅVC: er) är i dagsläget öppna och bemannade enligt ordinarie öppettider. Situationen kan snabbt förändras. Om sjukfrånvaron ökar får personalen på våra ÅVC: er stötta upp med bemanning där behovet är som störst och de mindre ÅVC: erna stänger. Stomsjö (Värnamo) och Mossarp (Gislaved) är de ÅVC: er med störst kapacitet och hålls därför öppna så länge som möjligt. Arbete kommer att prioriteras efter vad som är mest nödvändigt och möjligt att utföra.

Åtgärdsplaner för ytterligare faser finns om coronautbrottet skulle förvärras.

Frågor och svar

Vad händer om frånvaro bland fordonspersonal utökar?

Knapp: Expandera för svar

Vår entreprenör arbetar dagligen för att se till så att de har tillräckligt med fordonspersonal för att klara av att bemanna bilarna och på så sätt bibehålla aktuell hämtningsintervall. Skulle hämtningsintervallerna behöva justeras i och med coronaviruset så kommer vi att meddela dig detta så fort vi vet.

Vad händer om det inte går att få kärlen tömda alls?

Knapp: Expandera för svar

Då kommer containrar för blandat mat- och restavfall att placeras ut vid återvinningsstationer inom SÅM:s geografiska område dit du som abonnent i ett sådant skede hänvisas. Observera att detta endast gäller vid en mer allvarlig situation och vi kommer i sådana fall att informera dig.

Just nu har vi många som ringer till oss. Vi tar gärna emot dina frågor via e-post. Mejla kontakt@samiljo.se så hjälper vi dig!
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.