Tillgänglighet på webben

SÅM står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplats. Här beskriver vi hur samiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad innebär digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar kontinuerligt med webbplatsen och strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns. Detta gäller också om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt på webbplatsen för dig. Vänligen meddela oss, antingen i kommentarfunktionen eller någon av övriga kontaktvägar.

Kontaktuppgifter

Skicka e-post till kontakt@samiljo.se
Ring vårt Kontaktcenter 010 – 414 47 00
Besök oss på Centralplan 5 i Skillingaryd


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2018 och är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga ännu. Det gäller framförallt det som redovisas nedan.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT:

 • Äldre blanketter som kräver signatur
 • PDF-dokument och worddokument (signerade protokoll och liknande)
 • Brister i alt-texter till bilder
 • Filmer som saknar textning och teckentolkning
 • Text som endast är visuellt markerad i fet stil.

Andra brister kan vara:

 • Länkar som inte fungerar och/eller inte är tillräckligt beskrivande.
 • Brister i benämningen av länkarna
 • På vissa sidor har vi använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet.
 • Brister i användning av rubriknivåer på vissa sidor och i vissa tabeller.
 • Tabeller som inte är responsiva.
 • Inbäddningar som saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)
 • Hemsidesstrukturen och sidnamn

VI ÄR OCKSÅ MEDVETNA OM ATT:

 • SMS-tjänsten och hämtkalendern är integrationer med frames/ramar - dock utan överföring till tredje land.

Så jobbar vi med tillgänglighet

Vi jobbar kontinuerligt med att öka tillgänligheten på webbplatsen.

Språk

Vi använder oss av enkel och lättläst svenska eftersom vi är en serviceverksamhet med en bred målgrupp som besöker vår webbplats. Vi undviker förkortningar av ord, och i de få fall där vi förkortar ett ord ska det tydligt framgå i början av texten vad förkortningen betyder.

Vi erbjuder våra sorterguider på flera olika språk.

Det finns ingen inbyggd översättningsfunktion på webbplatsen som vi administrerar. Du kan ändra språket som används i webbläsaren Chrome och låta Chrome översätta webbsidan åt dig.

Du kan också öppna Google Translate och skriva www.samiljo.se i textrutan. Välj det språk du önskar läsa hemsidans innehåll på, och klicka sedan på webbadressen i fältet med översatt text. Då kommer du till vår hemsida men Google translate har automatiskt översatt texterna till ditt språkval.

Navigering

Vi har en sekundär meny där information som rör organisationen SÅM finns att tillgå. Sedan har vi en huvudmeny med rullgardinsfunktion där besökaren hittar sådan information som rör vår dagliga verksamhet gällande sophämtningen och våra återvinningscentraler. Vi använder oss av stora bildpuffar på startsidan för att besökare snabbt ska kunna hitta till de sidor som är våra mest besökta, samt länkstigar för att besökaren enkelt ska kunna följa sina steg på sidan och veta var på webbplatsen hen befinner sig. Länkstigarna gör det även enklare att gå tillbaka till föregående sida. Utöver detta finns även en webbplatskarta.

Färg och kontrastnivåer

Vi använder oss delvis av färgerna grönt och vitt på hemsidan i enlighet med vår grafiska profil.

Alla sidor som besökare kommer till för att läsa information är med vit bakgrund och svart text, där uppfyller vi kraven med tillgänglighet.

Vi använder inga blinkande eller rörliga element på webbplatsen, däremot en del dekorativa bilder. Våra länkar är understrukna med svart linje, vilket rekommenderas, och är alltså inte färgade.

KONTRASTFÖRHÅLLANDE PÅ TONPLATTOR

Vi uppfyller kraven på tillgänglighet gällande kontrastförhållande på våra tonplattor på hemsidan.

 • Mörkgröna bakgrunden med vit text (kontrastförhållande: 4.536)
 • Extra mörkgrön bakgrund med vit text (kontrastförhållande: 8.773)
 • Ljusare grön ton med svart text (kontrastförhållande: 8.873)
 • Extra ljusgrön ton med svart text (kontrastförhållande: 14.04)
 • Ljus orange ton med svart text (kontrastförhållande: 11.783)
 • Extra Ljusorange ton med svart text (kontrastförhållande: 15.781)
 • Ljusgrå ton med svart text (kontrastförhållande: 17.937)

Hur har vi testat webbplatsen?

 • Genom återkoppling från våra abonnenter
 • Självskattning
 • Kontrastnivåer för läsbarhet är testat via verktyget Colour Contrast Check

Sidan uppdaterades senast: