Denna sida gäller en teckningstävling som anordnades våren 2023. Tävlingen är avslutad.

Teckningstävling 2023: Vinnande bidrag

TÄVLINGSTIDEN ÄR SLUT. VINNARNA PRESENTERAS DEN 17 APRIL.

Under perioden 1 februari till 31 mars anordnade SÅM en teckningstävling för barn på temat Hållbar framtid. Vinsten var att få sin teckning publicerad på en sopbil i någon av SÅM:s medlemskommuner. Nu presenterar vi vinnarna!

Tävlingen riktade sig till barn i GGVV-regionen i förskola (0-5 år), lågstadium (6-9 år) och mellanstadium (10-12 år) och uppgiften var att rita eller måla en teckning på temat Hållbar framtid. Förhoppningen var att väcka ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och responsen har varit nästan överväldigande.

De tre vinnande bidragen är:

"Superhjälten Astrid med gripklo för skräp"
Ritad av Astrid, 5 år

”Anna älskar att plocka skräp”
Ritad av Victor, 8 år

”Jordklot med bra saker för miljön och klimatet”
Ritad av Lina, 12 år

SÅM tror på en hållbar framtid, att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning.

Syftet med teckningstävlingen är att på ett lustfyllt och roligt sätt väcka intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor hos barn upp till 12 år i GGVV-området. Uppgiften är att rita eller måla en teckning på temat Hållbar framtid. Priset är att få sin teckning publicerad på en sopbil i någon av SÅMs medlemskommuner.

Bidraget skickas senast den 31 mars till:
Teckningstävling
Samverkan Återvinning Miljö
Centralplan 5
568 30 Skillingaryd

Illustration av en sopbil

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingen riktar sig till barn i GGVV-regionen i förskola (0-5 år), lågstadium (6-9 år) och mellanstadium (10-12 år). Uppgiften är att rita eller måla en teckning på tema Hållbar framtid.

Teckningen ska vara i A3- eller A4-format och målad för hand (även fötter och mun får användas). Ingen kopiering av andra verk får förekomma. På baksidan av teckningen ska följande information finnas med:

  • Vad teckningen föreställer, samt om teckningen har en titel.

  • Konstnärens för- och efternamn, adress, ålder samt telefonnummer eller e-postadress till vårdnadshavare (för kontakt vid eventuell vinst).

Genom att delta i tävlingen godkänner du gällande tävlingsregler samt att SÅM hanterar dina personuppgifter.

Pris

Priset i tävlingen är att få sin teckning publicerad på skyltar på en (1) sopbil i någon av SÅMs medlemskommuner. Totalt utses tre vinnande bidrag som skyltas på tre (3) av SÅMs sopbilar. SÅM avgör vilka sopbilar och i vilka kommuner som uppskyltningen ska ske samt förbehåller sig rätten att beskära eller göra mindre justeringar i de vinnande bilderna för att dessa ska passa skyltformatet. Skyltarna kommer att pryda sopbilarna från maj/juni till oktober 2023. Priset kan inte överlåtas till någon annan eller bytas ut mot kontanter eller andra varor.

SKICKA DITT BIDRAG

Bidragen skickas senast den 31 mars till:
Teckningstävling
Samverkan Återvinning Miljö
Centralplan 5
568 30 Skillingaryd

Vinnarna och bilderna tillsammans med juryns motiveringar presenteras den 17 april på SÅMs hemsida samt i SÅMs sociala medier.

SÅM förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att under år 2023-2024 publicera samtliga inkomna bidrag tillsammans med eventuell titel på konstverket samt förnamn och ålder på konstnären i SÅMs kommunikationskanaler; webb, sociala medier, presentationer och/eller i tryckt material så som exempelvis broschyrer eller skyltar. Bidragen kan komma att bli del av en utställning.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter sparas så länge som de behövs för att administrera tävlingen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att avidentifiera dem.

 Jury och Vinnare

Juryn, bestående av representanter som SÅM väljer, kommer att välja ut tre vinnande bidrag och beslutet kan ej överklagas. Vid väldigt många inskickade bidrag kan SÅM behöva göra ett första urval innan juryns arbete startar.

Tre vinnare ska utses. Bidragen ska bedömas med hänsyn till tolkning av temat Hållbar framtid samt ålder på konstnären snarare än estetik. De vinnande bidragen ska i möjligaste mån spegla olika åldersgrupper.

Vinnarna kontaktas via e-post eller telefon.

"Superhjälten Astrid med gripklo för skräp"

Superhjälten Astrid

Ritad av Astrid, 5 år

Juryns motivering:

Astrid visar med sin teckning att vi alla kan vara superhjältar för miljön genom att plocka upp och återvinna skräp. Teckningen påminner oss om hur viktigt det är att minska nedskräpningen och att rena sjöar och hav är en viktig del av att skapa en hållbar framtid. Med ett brett leende och ett stort hjärta kan vi tillsammans med superhjälten Astrid arbeta för en framtid där vi alla tar ansvar för vår planet.

"ANNA ÄLSKAR ATT PLOCKA SKRÄP"

Anna älskar att plocka skräp

Ritad av Victor, 8 år

Juryns motivering:

Victors teckning av Anna är en fin illustration av hur enkelt det kan vara att göra en positiv förändring för miljön. Med Anna som glatt plockar upp olika sorters skräp i naturen, visar Victor hur små handlingar kan göra stor skillnad. Avfallet som Anna samlar in och som kan återvinnas ger en positiv effekt för vår omgivning och miljö. SÅM:s vision är "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid". Genom att arbeta tillsammans kan vi alla bidra till att skapa en mer hållbar och renare värld.

”JORDKLOT MED BRA SAKER FÖR MILJÖN OCH KLIMATET”

Jordklot med bra saker för miljön och klimatet

Ritad av Lina, 12 år

Juryns motivering:

Linas bidrag är en inspirerande påminnelse om allt som är möjligt att uppnå när vi arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Hennes teckning av ett jordklot fyllt med hållbara initiativ och idéer visar bland annat på återbruk, förebyggande av avfall och hållbara transporter. Här finns exempel på både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Linas bidrag visar hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa en bättre och mer hållbar framtid genom att identifiera och utveckla många olika initiativ som är bra för miljön och klimatet.

Skyltning på sopbilar

De tre vinnande bidragen ska publiceras på flexadskyltar som monteras på tre av SÅM:s sopbilar, ett bidrag per skylt. Skyltarna kommer att pryda sopbilarna från maj/juni till oktober 2023.

Se fler bidrag till teckningstävlingen i klippet

I klippet syns ett urval av de bidrag som har skickats in.

Jury

Juryn för Teckningstävlingen

Juryn bestod av fem representanter från SÅM; Carina Johansson, ersättare i SÅM:s förbundsdirektion, Camilla Almquist, Tf. Verksamhetschef Marknad och utveckling, Caroline Leimola, kommunikatör, Anna Persson, kontaktcenter samt Simon Parsäter, miljöarbetare.