VI STÄLLER OM – MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALER BLIR GRÖNTIPPAR

Från och med april kommer SÅM:s mobila återvinningscentraler i Burseryd, Hestra och Reftele att ställa om till gröntippar för trädgårdsavfall.

Omställningen är ett led i att anpassa vår verksamhet till den efterfrågan som finns, i kombination med att antalet besökare på de mobila återvinningscentralerna har minskat under en lång period och numera är få.

Efter omställningen finns åtta återvinningscentraler inom Gislaved-, Gnosjö-, Vaggeryd- och Värnamo kommuner.

- Som boende inom GGVV-regionen är man välkommen att lämna avfall på alla anläggningar, inte bara i den kommun man tillhör, så vi tror och hoppas att våra kommunivånare även framåt ska kunna hitta ett alternativ som passar, säger Pierre Waldmann, driftchef ÅVC inom SÅM.

Gröntipparna kommer att ha öppet helgfria lördagar under perioden 15 mars - 10 juli och
1 augusti – 15 november och ta emot ris, grenar och kompost.

Sista onsdagarna att besöka de mobila återvinningscentralerna mellan klockan 14-18 är:

Reftele: 16 mars, 6 april

Hestra: 23 mars, 13 april

Burseryd: 30 mars, 20 april

För mer information vänligen kontakta

Pierre Waldmann, Driftchef ÅVC, SÅM.
Tel: 010 - 414 47 23
E-post: pierre.waldmann@samiljo.se


OM SÅM

SÅM ansvarar sedan 1 januari 2018 för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i GGVV-området. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi vill förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i EU:s avfallstrappa mot avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.