PANTAMERA EXPRESS TILL STOMSJÖ ÅTERVINNINGSCENTRAL

I slutet av mars kommer storpantarautomaten Pantamera Express att installeras på SÅM:s återvinningscentral Stomsjö i Värnamo kommun. Detta innebär en möjlighet för företag, föreningar och privatpersoner i GGVV-området att snabbt och enkelt panta stora volymer tomburkar och PET-flaskor.

I Sverige finns ett nationellt mål om att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas.
Med storpantarautomaten Pantamera Express vill SÅM göra det ännu enklare för kommuninvånare, verksamheter och föreningar i GGVV-området att återvinna. Automaten på Stomsjö återvinningscentral blir den första Pantamera Express i närområdet.

Det är en fantastisk maskin som sorterar snabbt, vilket underlättar mycket för den som har stora mängder. Du kan tömma hela säckar med burkar och PET-flaskor i ett fack och sen sköter maskinen resten. På ett par minuter tar automaten emot 100 förpackningar, säger Pierre Waldmann, Driftchef ÅVC på SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) och fortsätter:

En fördel med pantsystemet är även att materialet går i eget flöde och inte blandas med något annat. Det gör att all pant stannar kvar i sitt eget kretslopp och leder till att vi sparar energi, jämfört med om vi skulle behöva tillverka förpackningar av nya råvaror.

Flera sätt att få pantersättning – och en möjlighet för föreningar att tjäna pengar

Pantersättningen från inlämnade burkar och PET-flaskor kan sättas in på det egna bankkontot via Mobilt BankID eller skänkas till anslutna föreningar och välgörenhetsorganisationer över hela landet. Det går även att få en värdekupong som fungerar att använda som betalning i vanliga livsmedelsaffärer.

Väljer man att skänka till välgörenhet utan att ange annan mottagare, kommer panten gå till SÅM:s förval, miljöorganisationen Håll Sverige rent.

Vilka föreningar som går att välja och alternativen att få sin pant tillgodo på, är programmerat i maskinen och administreras av Returpack. Som ideell förening har man möjlighet att kontakta Returpack för att kostnadsfritt anmäla sig till Pantameras föreningskoncept och tjäna pengar på sin pant.

Vi hoppas att Pantamera Express ska bli ett bra komplement och ge god service till alla som besöker oss. Kanske kan man lämna sin pant samtidigt som man lämnar grovavfall eller andra förpackningar och därmed slippa en extra resa. Minskade transporter är något som vi inom SÅM arbetar aktivt för, avslutar Pierre Waldmann.

För mer information vänligen kontakta

Pierre Waldmann, Driftchef ÅVC
Telefon: 010-414 47 23
pierre.waldmann@samiljo.se
Besöksadress SÅM: Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd

LÄS MER OM PANTMASKINEN:

Förpackningar och tidningar - SÅM (samiljo.se) Länk till annan webbplats.

https://pantamera.nu/sv/privatperson/var-kan-jag-panta/pantamera-express/ Länk till annan webbplats.

OM SÅM

SÅM ansvarar sedan 1 januari 2018 för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i GGVV-området. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi vill förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i EU:s avfallstrappa mot avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.