Samverkan Återvinning Miljö i samarbete med Tradera

2023-01-24

Samverkan Återvinning Miljö samarbetar med lokala second hand-aktörer och erbjuder återbrukskonceptet Ge och Ta på flera av regionens återvinningscentraler. Nu testas ett komplement för ökat återbruk vid Mossarps återvinningscentral; försäljning genom Tradera Länk till annan webbplats. - intäkterna går till välgörande ändamål.

Att ta tillvara på de resurser som redan finns är en viktig nyckel för att skapa en hållbar framtid. Genom att välja återbruk när det är möjligt kan vi bidra till att minska behovet av nytillverkning och spara på såväl naturresurser som mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall. Alla kan vara med i omställningen till en mer cirkulär ekonomi genom att välja andra hand i första hand.

Därför har kommuninvånare möjlighet att kostnadsfritt lämna och hämta mindre mängder återbruksmaterial för eget behov/egen användning på återvinningscentralerna, genom återbrukskonceptet Ge och Ta. I konceptet ingår avfall som virke, sten och tegel men också reservdelar till hushållsmaskiner så som ugnsgaller, bestickkorgar och microtallrikar.

Prylar får nytt liv

På återvinningscentralerna i GGVV-regionen finns också goda samarbeten med lokala second hand-aktörer som i viss mån har möjlighet att hämta saker som lämnats in till Ge och Ta, för vidare försäljning. Nu provar SÅM försäljning av enstaka prylar av värde genom Tradera som ett komplement. Genom samarbetet med Tradera får prylarna nytt liv samtidigt som intäkterna går till välgörande ändamål.

– Vi provar försäljning via Tradera i liten skala på Mossarps återvinningscentral och får utvärdera om några månader, säger Jonatan Rosenquist, Förbundsdirektör Samverkan Återvinning Miljö.

Samarbetet med Tradera är tänkt att fungera som ett komplement till den Ge och Ta-verksamhet som redan finns på våra återvinningscentraler, det handlar initialt om enstaka prylar av värde. Precis som tidigare finns märkta platser där du som privatperson kan lämna det du har över och hämta det du behöver. Det som lämnas till Ge och Ta kan komma att hämtas av lokal second hand-aktör eller säljas till förmån för välgörande ändamål på Tradera. Just nu går intäkterna till Cancerfonden, men det finns många organisationer med olika inriktningar anslutna till Traderas samarbetspart Pennybridge, varför vald mottagare kan komma att ändras med tiden.

För mer information vänligen kontakta

Jonatan Rosenquist, Förbundsdirektör, SÅM
Telefon: 010 - 414 47 12, e-post: jonatan.rosenquist@samiljo.se


Pressbild Tradera