Förebygga avfall

Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas ungefär 4 jordklot. Men vi har bara ett jordklot.

Varför ska du förebygga avfall?

För att överlämna en hållbar värld till våra barn och barnbarn måste vi alla hjälpas åt. Att sortera avfallet är viktigt, men vi behöver också minska den totala avfallsmängden. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Att minska mängden avfall ger många positiva effekter både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

När avfallet minskar så minskas också dina kostnader för inköp, du sparar tid på att slippa hantera det avfall som uppstår – och det blir mer plats i ditt hem.

Små förändringar gör stor skillnad

Små förändringar i din vardag kan göra stor skillnad för att minska mängden avfall. På så sätt bidrar du till en bättre miljö och en hållbar utveckling för framtiden. Det finns många små saker att göra, som bidrar till minskad mängd avfall. Välj ett avfallsslag!

Gör privatpersoner verkligen någon skillnad?

Ja! Det förebyggande arbetet gör du innan en produkt blir avfall. Små förändringar i din vardag kan göra stor skillnad för att minska mängden avfall!

Exempel: Hur påverkar mina val avfallsmängden?

  • Flergångslåda kan minska mängden avfall med 6,6 kg
    Köp hämtmat i egen flergångslåda istället för engångsförpackning två gånger i veckan. Genom att göra detta under ett år minskar du avfallet med 6,6 kg och klimatpåverkan med 13,7 CO2e - varje år! Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats.

  • Säg nej till reklam och bli 40 kg lättare
    Genom att säga nej till pappersreklam minskar du ditt avfall med 40 kg papper och 33 kg CO2e. Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats.

  • Minskat matsvinn = minskat avfall
    Genom att planera dina inköp, hålla rätt temperatur i kyl och frys samt lukta och smaka innan du slänger något kan du minska avfallet med 8,7 kg och CO2e med 18 kg. Läs mer på sopor.nu Länk till annan webbplats.

Om du genomför dessa tre åtgärder minskar du ditt avfall med ca 55 kg på ett år. Dina val gör skillnad!

Senast publicerad:

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.