Informationsmaterial och sorteringsguider

Här finns informationsmaterial och sorteringsguider att ladda ned och skriva ut. Materialet kan även beställas genom SÅM:s kontaktcenter. Undrar du hur du sorterar en viss grej kan du använda Sorteringsguiden A-Ö här på webbplatsen. 

sorteringsguide: Sortering av hushållsavfall

Under hösten 2023 påbörjade SÅM ett byte till ett gemensamt nordiskt system för skyltar och dekaler. Skyltarna på återvinningscentralerna byts ut och när nya avfallskärl ställs ut har de numera dekaler enligt den nya standarden.

Sorteringsguiderna följer det gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering och består av tydliga symboler, enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Guiden kompletteras med fraktionsnamnet på engelska och tydligare bilder, för att det ska vara lättare för dig att sortera rätt.

Så sorterar du hushållets avfall på svenska, A3 (pdf 445 KB) Pdf, 445.9 kB.

How to sort your household waste, english, A3 (pdf 434 KB) Pdf, 434.5 kB.

Sorteringsguiderna kan skrivas ut i format A3 eller A4, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Handbok för fastighetsnära insamling (FNI)

Handboken för fastighetsnära insamling riktar sig till dig som bor i villa och fritidshus och har två fyrfackskärl.

Handbok för fastighetsnära insamling (FNI) på svenska, (pdf 2,5 MB) Pdf, 2.5 MB.

Sorteringsguide för verksamheter

Kravet på utsortering av matavfall från och med den 1 januari 2024 omfattar även verksamheter som genererar kommunalt avfall. Därför finns en sorteringsguide anpassad för verksamheter, i olika storlekar.

Sorteringsguiden följer det gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering och består av tydliga symboler, enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Guiden har tydliga bilder och fraktionsnamn och beskrivning finns på både svenska och engelska, för att det ska vara lätt att göra rätt.

Affisch sorteringsguide kommunalt avfall från verksamheter, A3, (pdf 519 KB) Pdf, 519 kB.
Affischen kan skrivas ut i format A3 eller A4, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Affisch sorteringsguide kommunalt avfall från verksamheter, 70 x 100 cm, (pdf 1,86 MB) Pdf, 1.2 MB.
Affischen kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Övriga Trycksaker att skriva ut eller beställa

SÅM tagit fram information i olika format, främst anpassat till flerbostadshus. Viss information är färdig att ladda ned och skriva ut för utdelning eller uppsättning i miljörum eller gemensamma utrymmen. Viss information kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Affischer

Affisch sorteringsguide med nya symboler, 70 x 100 cm, (pdf 3,89 MB) Pdf, 3.9 MB.
Affischen kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Affischer till trappuppgång, 70 x 100 cm (pdf 2,7 MB) Pdf, 2.7 MB.
Affischen kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Broschyrer och informationsblad

Digital broschyr för utsortering av matavfall (öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En tryckt version kan beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Sortera fett på rätt sätt, informationsblad, svenska, A5 (pdf 122 kB) Pdf, 122.2 kB.

Dekaler

Klisterdekaler med Sopsamlarmonster - Beställs genom SÅM:s kontaktcenter.

Fraktionsskyltar för avfallsutrymmen

Fraktionsskyltar för avfallsutrymmen, svenska/engelska 70 x 100 cm (pdf 15 MB) Pdf, 15.2 MB.
Fraktionsskyltar kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Fraktionsskyltar för avfallsutrymmen, engelska/tyska 70 x 100 cm (pdf 15 MB) Pdf, 15 MB.
Fraktionsskyltar kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

Fraktionsskyltar för avfallsutrymmen, engelska/arabiska 70 x 100 cm (pdf 15 MB) Pdf, 15 MB.
Fraktionsskyltar kan skrivas ut i format A3, eller beställas genom SÅM:s kontaktcenter.

HAR DU EN IDÉ OM INFORMATIONSMATERIAL ATT UTVECKLA?

Vi tar gärna emot tankar och idéer om informationsmaterial att utveckla. Hör av dig!

Sidan uppdaterades senast: